Θρέψη Καλλιεργειών

Κλειδί της επιτυχίας η γνώση των αναγκών της καλλιέργειας και η επιλογή των κατάλληλων προιόντων σε όλα τα στάδια ανάπτυξης.
του Κοκκογιαννίδη Γεώργιου, Υπεύθυνου προϊόντων θρέψης Agrohellas

Η Agrohellas A.E. έχει ως αντικείµενο την παραγωγή και την εµπορία λιπασµάτων, ζωοτροφών όπως επίσης και την εµπορία γεωργικών εφοδίων. Ταυτόχρονα εισάγει και διανέµει αποκλειστικά στην Ελλάδα υδατοδιαλυτά λιπάσµατα όπως και ένα ευρύ φάσµα προϊόντων ειδικής θρέψης για υδρολίπανση και διαφυλλική εφαρµογή της πολυεθνικής εταιρείας Eurosolids.

Η ορθολογική χρήση των λιπασµάτων αποτελεί το συντελεστή πολλαπλασιασµού της απόδοσης, βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί στη βιωσιµότητα των φυσικών πόρων και της παραγωγής. Βασικός στόχος είναι η επίτευξη περισσότερης παραγωγής µε τη µικρότερη δαπάνη εισροών. Για να το πετύχουµε αυτό, θα πρέπει να γνωρίζουµε καλά τις ανάγκες της καλλιέργειάς µας, τα κρίσιµα στάδια αυτής, τις συνθήκες του µικροκλίµατος, τη γονιµότητα και παραγωγικότητα των εδαφών µας.

Τόσο το βαµβάκι, όσο και το καλαµπόκι, αποτελούν δύο από τις σηµαντικότερες σε οικονοµική σηµασία καλλιέργειες της χώρας µας. Την ερχόµενη περίοδο οι καλλιεργητές καλούνται να επιλέξουν τον τύπο του λιπάσµατος που θα χρησιµοποιήσουν στις καλλιέργειές τους. Η γνώση των αναγκών της καλλιέργειας αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας των αποδόσεων και της ποιότητας.


Το βαµβάκι αν και δεν είναι καλλιέργεια εξαντλητική του εδάφους σε θρεπτικά και µεγάλο µέρος των θρεπτικών επιστρέφουν µε την ενσωµάτωση των φυτικών υπολειµµάτων της καλλιέργειας η επαναλαµβανόµενη σπορά σε ίδια αγροτεµάχια και οι ανάγκες για γρήγορη βλαστική ανάπτυξη και πρωίµιση του βιολογικού κύκλου καθιστούν την χρήση λιπασµάτων απαραίτητη. Ολόκληρη η ποσότητα του φωσφόρου και του καλίου πρέπει να εφαρµόζεται κατά τη βασική λίπανση ενώ το άζωτο κατά 1/2 ή 1/3 στη βασική και το υπόλοιπο επιφανειακά σε 2-3 δόσεις. Σηµαντικό είναι το άζωτο να βρίσκεται είτε σε αµµωνιακή ή σε ουρική µορφή.

To καλαµπόκι είναι µια καλλιέργεια απαιτητική σε άζωτο και η τελική απόδοση σε καρπό είναι άµεσα συνδεδεµένη µε το στοιχείο αυτό καθ’ ότι πάνω από το 70% του αζώτου που προσλαµβάνεται από το φυτό αποµακρύνεται από το χωράφι µετά τη συγκοµιδή. Έτσι κατά τη βασική λίπανση θα πρέπει να εφαρµόζεται το 1/2 της συνολικής ποσότητας του αζώτου ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της βλαστικής ανάπτυξης έως και την εφαρµογή της επιφανειακής λίπανσης. Ολόκληρη η ποσότητα του φωσφόρου και του καλίου θα πρέπει να εφαρµόζεται κατά τη βασική λίπανση.

Η Agrohellas προτείνει τους τύπους 30-10-10+0,5Zn NBPT, 20-10-10+0,5Zn NBPT, 30-10-10 LIMUS 20-10-10 LIMUS, 30-8-12 NBPT, 30-8-12 LIMUS και START MICRO 12-43-0+Zn IPE.

Εν κατακλείδι, µε συµµάχους την τεχνογνωσία, την ποιότητα και την άµεση εξυπηρέτηση, η Agrohellas προσφέρει ολιστικές λύσεις που υποστηρίζουν τον παραγωγό να πετύχει τα µέγιστα για ένα βιώσιµο µέλλον. Με αξίες την αξιοπιστία, την συνεργασία, την συνέπεια και την ευφορία ευελπιστεί να συµβάλλει αποφασιστικά στον εκσυγχρονισµό της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.

Top