Αγροεφόδια


Απλοποιούμε την πολυπλοκότητα που διέπει τη φυτική παραγωγή εφαρμόζοντας την αειφορική βιώσιμη παραγωγική διαδικασία στο χωράφι!

Είμαστε οι σύμβουλοι του παραγωγού και είμαστε δίπλα του κάθε στιγμή που μας χρειάζεται. Είμαστε εδώ για να βρούμε μαζί ευέλικτες, εξατομικευμένες και ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης της καλλιέργειας του, που εξασφαλίζουν μείωση του κόστους εισροών, υψηλές αποδόσεις και άριστο τελικό προϊόν, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη διατροφική ασφάλεια και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Συνδυάζουμε μία μεγάλη γκάμα πολλαπλασιαστικού υλικού, φυτοπροστασίας, και προϊόντων θρέψης. Αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, πρωτοποριακές ιδέες και την τεχνογνωσία των γεωπόνων μας, στοχεύουμε στην πλήρη κάλυψη των αναγκών του παραγωγού από τη στιγμή που θα πάρει την απόφαση να καλλιεργήσει μέχρι να πάρει στα χέρια του το τελικό προϊόν.

Λιπάσματα


Ολοκληρωμένες λύσεις για βιώσιμη θρέψη!

Διατηρώντας μία υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής λιπασμάτων στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, παράγουμε μία μεγάλη γκάμα λιπασμάτων που εξασφαλίζουν την άριστη θρέψη των φυτών και οδηγούν στη βελτιστοποίηση του παραγωγικού αποτελέσματος, τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο.

Κάνοντας χρήση ποιοτικών πρώτων υλών, χωρίς πρόσθετα αδρανή υλικά και ενσωματώνοντας στην παραγωγική διαδικασία των λιπασμάτων τεχνολογίες αιχμής-υπερσύγχρονα σιλό τροφοδοσίας, τα οποία επιτρέπουν το συνδυασμό μεγάλης ποικιλίας πρώτων υλών και προηγμένα συστήματα ανάμιξης-δημιουργούμε προϊόντα θρέψης, με ομοιομορφία μεγέθους, σχήματος και ειδικού βάρους, με στόχο την παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων που είναι ασφαλή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι γεωπόνοι μας βρίσκονται κάθε στιγμή δίπλα στον παραγωγό και σε συνεργασία μαζί του, διαμορφώνουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θρέψης για κάθε καλλιέργεια, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των φυτών, τα αποτελέσματα των εδαφολογικών αναλύσεων, το μικροκλίμα και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των φυτών και συνολικά την παραγωγική διαδικασία.

Ιχνοστοιχεία

Top