ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εταιρεία Agrohellas ιδρύθηκε το 1991 στις Καστανιές Έβρου δραστηριοποιούμενη αρχικά στο χώρο της εμπορίας και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων. Με σχεδόν τριαντακονταετή πορεία στον χώρο έχει πετύχει την αναγνώρισή της στον αγροτικό τομέα.

Το 2005 μπαίνει σε λειτουργία η μονάδα παραγωγής ζωοτροφών στα Ρίζια Έβρου εμπλουτίζοντας την γκάμα των προϊόντων της εταιρείας με σύνθετες ζωοτροφές, συμπληρώματα και α’ ύλες ζωοτροφών.

Το 2011 προστίθεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σύγχρονη μονάδα αποθήκευσης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και ζωοτροφών στην Αγνάντια Αλεξανδρούπολης σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη συνεργασίας με παραγωγούς του Νότιου Έβρου. 

Από το 2012  στις δραστηριότητες της εταιρείας προστίθεται η εμπορία λιπασμάτων και το 2014 σε ιδιόκτητο χώρο στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης συνολικής έκτασης 53 στρεμμάτων με αποθηκευτικό χώρο 20.000 τετραγωνικών μέτρων, λειτουργεί σύγχρονη γραμμή ενσάκισης ζωοτροφών.

Τον Μάρτιο του 2016 η Agrohellas εισέρχεται δυναμικά και στο χώρο της εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων έχοντας ως στόχο να καλύψει εξ ολοκλήρου τις ανάγκες του επαγγελματία αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Σε έναν κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων στην Ορεστιάδα, ο επαγγελματίας μπορεί αν επιλέξει από μια ευρεία γκάμα προϊόντων που διατίθεται στο κατάστημα, τα προϊόντα που καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες του.

Το 2017, η Agrohellas A.E. εγκαθιστά στο υποκατάστημα της Αγχιάλου Θεσσαλονίκης, μια νέα, υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής σύμμεικτων λιπασμάτων. Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης πλέον των 40.000 τόνων πρώτων υλών. Η μονάδα παραγωγής σύμμεικτων λιπασμάτων είναι εξοπλισμένη με υπερσύγχρονα σιλό τροφοδοσίας, τα οποία επιτρέπουν το συνδυασμό μεγάλης ποικιλίας πρώτων υλών. Οι πρώτες ύλες συνδυάζονται με προηγμένη τεχνολογία ανάμιξης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ομοιομορφία του μεγέθους, σχήματος και ειδικού βάρους του τελικού παραγόμενου προϊόντος, παράμετροι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την επιτυχημένη  εφαρμογή στο χωράφι.

Σκοπός του εγχειρήματος είναι η βελτίωση των επιδόσεων των καλλιεργειών, μέσω εξειδικευμένων συμβουλών λίπανσης οι οποίες πηγάζουν από την εξατομίκευση των αναγκών σε λίπανση για το κάθε αγροτεμάχιο με βάση τις εδαφικές αναλύσεις και την παροχή συγκεκριμένων τύπων λιπασμάτων (tailor- made service). Άμεση απόρροια αυτής της προσέγγισης είναι η ικανοποίηση των θρεπτικών αναγκών της κάθε καλλιέργειας και η επίτευξη του βέλτιστου παραγωγικού αποτελέσματος τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο.

 Την ίδια χρονιά μπαίνει και στον  χώρο της καλλιέργειας του ρυζιού, έχοντας στην επίβλεψή της πάνω από 1500 στρέμματα (ισοπεδώσεις, σπορά, λίπανση, φυτοπροστασία, αλωνισμός). 

Την χρονιά που ακολουθεί, προστίθεται στα υποκαταστήματα της εταιρείας ακόμη ένα σημείο πώλησης γεωργικών εφοδίων (πολλαπλασιαστικό υλικό, λιπάσματα και φάρμακα) στις Φέρες Έβρου και ταυτόχρονα ξεκινά η εγκατάσταση σύγχρονου ορυζόμυλου στα Ρίζια Ορεστιάδας. 

Το 2019 ξεκινάει η λειτουργία του ορυζόμυλου επιτυγχάνοντας έτσι την καθετοποίηση της παραγωγής ρυζιού. Κύριο μέλημα της εταιρείας είναι η εξασφάλιση της άριστης ποιότητας των προϊόντων της καθώς και η άμεση και αποτελεσματική συνεργασία με τους παραγωγούς των πρώτων υλών της.