Πλεονέκτημα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο η σταθερή ποιότητα των προϊόντων αλλά και η ύπαρξη μίας εξειδικευμένης ομάδας γεωπόνων. Μέσω αυτής της ομάδας είναι εφικτή η δημιουργία και η υποστήριξη νέων προϊόντων καλύπτοντας την κάθε ανάγκη του παραγωγού στην εξειδικευμένη θρέψη.