Ταχύτητα, Συνέπεια παράδοσης και Ποιότητα είναι το τρίπτυχο που υπηρετούμε για την κάλυψη  της κάθε ανάγκης του πελάτη.