1991
Ίδρυση της εταιρείας

Ίδρυση της εταιρείας στις Καστανιές Έβρου με επωνυμία ΑΦΟΙ Κυβιρτζίκη Ο.Ε., με κύρια δραστηριότητα την εμπορία και επεξεργασία αγροτικών προϊόντων

1993
Ολοκλήρωση υποδομών ξήρανσης και αποθήκευσης

Ολοκλήρωση υποδομών ξήρανσης και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων στις Καστανιές Έβρου

1995
Ολοκλήρωση υποδομών στέγασης

Ολοκλήρωση υποδομών στέγασης των γραφείων της εταιρείας στις Καστανιές Έβρου

1999
Ένταξη εμπορικής αποθήκης στις υποδομές

Ένταξη στις υποδομές της εταιρείας μιας μεγάλης εμπορικής αποθήκης στις Καστανιές Έβρου

2000
Διπλασιασμός υποδομών αποθήκευσης

Διπλασιασμός υποδομών αποθήκευσης προϊόντων και προσθήκη μίας επιπλέον μονάδας ξήρανσης

2001
Διεύρυνση της εταιρικής σύνθεσης

Διεύρυνση της εταιρικής σύνθεσης με τη συμμετοχή του κ. Δημήτριου Μποζατζίδη στο μετοχικό σχήμα 

2004
Μετατροπή της εταιρικής μορφής

Μετατροπή της εταιρικής μορφής από Ο.Ε. σε Α.Ε.

2005
Δημιουργία μονάδας παραγωγής ζωοτροφών

• Δημιουργία μονάδας παραγωγής ζωοτροφών στα Ρίζια Έβρου
• Διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων της εταιρείας με πρώτες ύλες ζωοτροφών, σύνθετες ζωοτροφές και συμπληρώματα αυτών

2011
Δημιουργία σύγχρονης μονάδας αποθήκευσης

Δημιουργία σύγχρονης μονάδας αποθήκευσης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και ζωοτροφών στην Αγνάντια Αλεξανδρούπολης με ταυτόχρονη διεύρυνση του πελατολογίου

2012
Διεύρυνση της γκάμας προϊόντων

Διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων της εταιρείας με λιπάσματα

2014
Δημιουργία υποκαταστήματος

• Δημιουργία υποκαταστήματος της εταιρείας στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, σε ιδιόκτητο χώρο συνολικής έκτασης 53 στρεμμάτων, με αποθηκευτικό χώρο 20.000 τετραγωνικών μέτρων
• Εγκατάσταση σύγχρονης γραμμής ενσάκισης ζωοτροφών στο υποκατάστημα της εταιρείας

2016
Εμπλουτισμός της γκάμας προϊόντων

• Εμπλουτισμός της γκάμας των προϊόντων με φυτοπροστατευτικά σκευάσματα
• Δημιουργία καταστήματος γεωργικών εφοδίων στην Ορεστιάδα του Έβρου, 200 τετραγωνικών μέτρων

2017
Εγκατάσταση υπερσύγχρονης μονάδας λιπασμάτων

• Εγκατάσταση υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής σύμμεικτων λιπασμάτων στο υποκατάστημα στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης
• Επέκταση των αποθηκευτικών χώρων, με δυνατότητα αποθήκευσης 40.000 τόνων πρώτων υλών στο υποκατάστημα της εταιρείας
• Ίδρυση του εταιρικού Τμήματος Αγροεφοδίων, με έδρα την Αγχίαλο Θεσσαλονίκης
• Ανάπτυξη υπηρεσίας «Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης & Συμβουλευτικής Διαχείρισης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» που απευθύνεται απ’ ευθείας στους παραγωγούς, παρέχοντας εξατομικευμένες και ολοκληρωμένες αειφορικές λύσεις
• Εγκατάσταση 1.500 στρεμμάτων καλλιέργειας ρυζιού στο βόρειο τμήμα του Έβρου
• Στελέχωση εταιρείας με νέο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό

2018
Δημιουργία καταστήματος αγροεφοδίων και ορυζόμυλου

• Δημιουργία καταστήματος αγροεφοδίων στις Φέρες Έβρου
• Δημιουργία υπερσύγχρονου ορυζόμυλου στα Ρίζια Ορεστιάδας
• Στελέχωση εταιρείας με νέο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό

2019
Δυναμική εισαγωγή στη μεταποίηση ρυζιού

• Δυναμική εισαγωγή στη μεταποίηση ρυζιού με έναρξη της λειτουργίας του ορυζόμυλου στα Ρίζια Ορεστιάδας
• Σύναψη στρατηγικής συμφωνίας με την Ολλανδική εταιρεία Eurosolids
• Στελέχωση εταιρείας με νέο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό

2021
Δημιουργία νέου καταστήματος γεωργικών εφοδίων

• Δημιουργία καταστήματος γεωργικών εφοδίων στα Γιαννιτσά Πέλλας
• Έγκριση επένδυσης 5.000.000  για την επέκταση της δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής σύνθετων λιπασμάτων στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης
• Στελέχωση εταιρείας με νέο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό

Top