34,4-0-0

Το 34,4-0-0 είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο λίπασμα για την παροχή αζώτου κατά την επιφανειακή λίπανση. Η σύνθεση του το καθιστά κατάλληλο για μεγάλες καλλιέργειες, για δένδρα και για κηπευτικά.

 • Η μισή ποσότητα αζώτου περιέχεται σε νιτρική μορφή, ενώ η υπόλοιπη σε αμμωνιακή μορφή. Και οι δύο μορφές είναι αφομοιώσιμες για τα φυτά.
 • Η νιτρική αμμωνία παρέχει στο φυτό την απαιτούμενη ενέργεια για την ανάπτυξη του υπέργειου τμήματος, όπως οι βλαστοί και καρποί, αλλά και του υπόγειου τμήματος, δηλαδή οι ρίζες.

Διαθέσιμα μεγέθη:
 • Σακί 25kg, 40kg
 • Big Βag 

Οι τύποι των προϊόντων είναι ενδεικτικοί και ενδέχεται να διαφέρουν κατά περιόδους. Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για αναλυτική διαθεσιμότητα και πληροφορίες.

Περισσότερα προϊόντα

 • 30-8-12

  Σύνθετο NPΚ λίπασμα που συνδυάζει άζωτο, φώσφορο και κάλιο

 • 30-10-10

  Σύνθετο NPΚ λίπασμα που συνδυάζει άζωτο, φώσφορο και κάλιο

 • 12-12-17 (SOP)

  Σύνθετο NPΚ λίπασμα που συνδυάζει άζωτο, φώσφορο και κάλιο

 • 34,4-0-0

  Αζωτούχο λίπασμα, ευρέως χρησιμοποιούμενο κατά την επιφανειακή λίπανση

 • 18-46-0 (DAP)

  Σύνθετο NP λίπασμα που συνδυάζει άζωτο, φώσφορο και θείο

 • 15-15-15+2MgO+20SO3+TE (SOP)

  Σύνθετο NPK λίπασμα το οποίο περιέχει σε απόλυτη ισορροπία άζωτο, φώσφορο και κάλιο.

 • 31-8-13

  Σύνθετο NPΚ λίπασμα που συνδυάζει άζωτο, φώσφορο και κάλιο

 • 36-16-0

  Σύνθετο NP λίπασμα που συνδυάζει άζωτο και φώσφορο

Top