Λίπασμα Νιτρική Αμμωνία 34,4-0-0

Το λίπασμα 34,4-0-0 (Νιτρική Αμμωνία) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο λίπασμα για την παροχή αζώτου κατά την επιφανειακή λίπανση. Η σύνθεση του το καθιστά κατάλληλο για μεγάλες καλλιέργειες, για δένδρα και για κηπευτικά.

Διαθέσιμα μεγέθη

Σακί: 25kg & 40kg, Big Βag

Στο λίπασμα 34,4-0-0:

Η μισή ποσότητα αζώτου περιέχεται σε νιτρική μορφή, ενώ η υπόλοιπη σε αμμωνιακή μορφή. Και οι δύο μορφές είναι αφομοιώσιμες για τα φυτά. Η νιτρική αμμωνία παρέχει στο φυτό την απαιτούμενη ενέργεια για την ανάπτυξη του υπέργειου τμήματος, όπως οι βλαστοί και καρποί, αλλά και του υπόγειου τμήματος, δηλαδή οι ρίζες.

Οι τύποι των προϊόντων είναι ενδεικτικοί και ενδέχεται να διαφέρουν κατά περιόδους. Επικοινωνήστε μαζί μας για αναλυτική διαθεσιμότητα και πληροφορίες.