46-0-0 Ουρία Limus

Το 46-0-0 είναι το πιο συμπυκνωμένο αζωτούχο λίπασμα που διατίθεται στο εμπόριο και βρίσκεται σε ουρική μορφή. Εφαρμόζεται επιφανειακά στο μεγαλύτερο εύρος των καλλιεργειών. Είναι πλούσια πηγή αζώτου ικανή για να καλύψει τις ανάγκες των φυτών καθ’ όλη τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου.


Το Limus είναι ένας αναστολέας ουρεάσης που αναπτύχθηκε και κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την BASF. Το Limus συνδυάζει δύο ενεργά συστατικά, τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται, ενισχύονται συνεργιστικά και είναι πιο αποτελεσματικά στο εύρος των ενζύμων ουρεάσης του εδάφους από έναν μόνο αναστολέα. Η μεγαλύτερη προστασία από την ουρία οδηγεί σε βελτιωμένη διαθεσιμότητα αζώτου κατά τα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας για πιο σταθερές αποδόσεις.

 • Το άζωτο βρίσκεται σε ουρική μορφή. Στην ουρική μορφή του, το άζωτο είναι ικανό να καλύψει τις ανάγκες της βλαστικής ανάπτυξης.

Στα λιπάσματα υπάρχει δυνατότητα προσθήκης βορίου, ψευδαργύρου και μίγματος ιχνοστοιχείων.

Διαθέσιμα μεγέθη:
 • Σακί 25kg, 40kg
 • Big Βag 

Οι τύποι των προϊόντων είναι ενδεικτικοί και ενδέχεται να διαφέρουν κατά περιόδους. Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για αναλυτική διαθεσιμότητα και πληροφορίες.

Περισσότερα προϊόντα

 • 30-8-12

  Σύνθετο NPΚ λίπασμα που συνδυάζει άζωτο, φώσφορο και κάλιο

 • 30-10-10

  Σύνθετο NPΚ λίπασμα που συνδυάζει άζωτο, φώσφορο και κάλιο

 • 12-12-17 (SOP)

  Σύνθετο NPΚ λίπασμα που συνδυάζει άζωτο, φώσφορο και κάλιο

 • 34,4-0-0

  Αζωτούχο λίπασμα, ευρέως χρησιμοποιούμενο κατά την επιφανειακή λίπανση

 • 18-46-0 (DAP)

  Σύνθετο NP λίπασμα που συνδυάζει άζωτο, φώσφορο και θείο

 • 15-15-15+2MgO+30SO3+TE (SOP)

  Σύνθετο NPK λίπασμα το οποίο περιέχει σε απόλυτη ισορροπία άζωτο, φώσφορο και κάλιο.

 • 31-8-13

  Σύνθετο NPΚ λίπασμα που συνδυάζει άζωτο, φώσφορο και κάλιο

 • 36-16-0

  Σύνθετο NP λίπασμα που συνδυάζει Άζωτο, Φώσφορο και Θείο.

Top