Λιπάσματα για ελιές 20-6-12 Olive Green

Το 20-6-12 +2MgO+0,3B+0,1Zn Olive Green είναι ένα σύνθετο NPK λίπασμα που συνδυάζει άζωτο, φώσφορο, κάλιο, μαγνήσιο, βόριο και ψευδάργυρο. Η ειδική σύνθεση του και η υψηλή υδατοδιαλυτότητα του, το καθιστούν κατάλληλο σε εδάφη με απαιτήσεις και στα τρία μακροστοιχεία. Το 20-6-12 είναι ένα από τα ιδανικότερα λιπάσματα για ελιές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη βασική λίπανση κηπευτικών, δένδρων, όπως η ελιά, και εαρινών καλλιεργειών, όπως ηλίανθος, ρύζι, καλαμπόκι και βαμβάκι.Στα λιπάσματα όπου το άζωτο βρίσκεται σε ουρική μορφή, είναι διαθέσιμη η τεχνολογία NBPT (μονής παρεμπόδισης).

Διαθέσιμα μεγέθη

Σακί: 25kg & 40kg, Big Βag

Το άζωτο βρίσκεται σε αμμωνιακή και ουρική μορφή. Στην αμμωνιακή μορφή του, το άζωτο είναι απαραίτητο για την κάλυψη των αναγκών από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης και της σταθερής θρέψης του φυτού. Η υψηλή υδατοδιαλυτότητα του φωσφόρου (93%) καλύπτει τις ανάγκες του φυτού σε εδάφη με σχετικά καλή διαθεσιμότητα φωσφόρου. Το κάλιο βρίσκεται σε 100% υδατοδιαλυτή μορφή καλύπτοντας τις ανάγκες των καλλιεργειών σε όλα τα στάδια ανάπτυξης.

Το μαγνήσιο είναι απαραίτητο σε αμμώδη και όξινα εδάφη, και ιδιαίτερα σε περιόδους με ψύχος και υγρασία. Ωθεί την καλύτερη εγκατάσταση της καλλιέργειας και τη βελτίωση των αποδόσεων. Το βόριο είναι απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο και θα πρέπει να βρίσκεται σε όλα τα λιπάσματα για ελιές. Συμβάλλει στο μεταβολισμό των φυτών και στη δημιουργία κυτταρικών τοιχωμάτων. Επίσης, έχει θετική επίδραση στην ανθοφορία, αυξάνει τη ζωτικότητα της γύρης, και βελτιώνει την επικονίαση και την καρπόδεση. Ο ψευδάργυρος είναι ένα δυσκίνητο μικροστοιχείο στο έδαφος, και γι’ αυτό και η προσθήκη του είναι απαραίτητη. Συμμετέχει στο μεταβολισμό των φυτών καθώς και στο σχηματισμό της χλωροφύλλης.

Οι τύποι των προϊόντων είναι ενδεικτικοί και ενδέχεται να διαφέρουν κατά περιόδους. Επικοινωνήστε μαζί μας για αναλυτική διαθεσιμότητα και πληροφορίες.