συνεργασιες

Από τις αρχές του 2019 η Agrohellas έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία στον τομέα της ειδικής θρέψης με την Eurosolids, η οποία κατέχει ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Agrohellas έχει την αποκλειστική διανομή των προϊόντων αυτών στην Ελλάδα.