ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Logistics & Warehouse Administrator

Η Agrohellas A.E., ταχέως αναπτυσσόμενη εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και προσθετικών ζωοτροφών, αναζητά Logistics & Warehouse Administrator για το υποκατάστημα της στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης.

Το στέλεχος που θα επιλεγεί θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων με τα παρακάτω:
✓ Προετοιμασία, συντονισμός, έλεγχος ημερήσιας δραστηριότητας/ λειτουργίας της αποθήκης (παραλαβές /παραδόσεις/διακίνηση) μέσω του ERP συστήματος
✓ Επικοινωνία με τα εμπορικά τμήματα για την έγκαιρη αποστολή των εμπορευμάτων και την διαχείριση προβλημάτων/καθυστερήσεων που ενδεχομένως προκύψουν
✓ Συντονισμός και συνεργασία με τις μεταφορικές εταιρείες & σχεδιασμός δρομολογίων
✓ Εντολές παραλαβών και φορτώσεων
✓ Συντονισμός διαδικασιών εκτελωνισμού

Απαραίτητα Προσόντα
✓ Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ με κατεύθυνση Logistics
✓ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
✓ Καλή γνώση Microsoft Office
✓ Επιθυμητή γνώση χειρισμού ERP (Ιδανικά Soft1) και WMS Mantis
✓ Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
✓ Ομαδικό πνεύμα και υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας
✓ Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, προσαρμοστικότητα
✓ Αναλυτική και μεθοδευμένη σκέψη, ικανότητα εργασίας υπό πίεση

Παροχές
✓ Άριστο περιβάλλον εργασίας
✓ Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
✓ Δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αξιολογείται το σύνολο των εισερχόμενων βιογραφικών σημειωμάτων για τη συγκεκριμένη θέση, και ακολουθεί επικοινωνία για ορισμό συνέντευξης με όσους-ες υποψηφίους-ες ανταποκρίνονται στο προφίλ της θέσης.

Θεσσαλονίκη
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνος Βάρδιας Παραγωγής

Η Agrohellas A.E., ταχέως αναπτυσσόμενη εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και προσθετικών ζωοτροφών, αναζητά Υπεύθυνο Βάρδιας Παραγωγής για το υποκατάστημα της στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης. 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, θα αναλάβει τον συντονισμό των γραμμών παραγωγής κατά τη διάρκεια της βάρδιας. Θα είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία της παραγωγής, για την τήρηση του προγράμματος, και για τη διασφάλιση της παραγωγικότητας της βάρδιας.

Απαραίτητα Προσόντα
✓ Σχετικό πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ
✓ Σχετική επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
✓ Απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και τεχνικές ικανότητες
✓ Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και αγγλικών
✓ Οργανωτικότητα και ικανότητα εργασίας υπό πίεση
✓ Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Παροχές
✓ Άριστο περιβάλλον εργασίας
✓ Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
✓ Δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αξιολογείται το σύνολο των εισερχόμενων βιογραφικών σημειωμάτων για τη συγκεκριμένη θέση, και ακολουθεί επικοινωνία για ορισμό συνέντευξης με όσους-ες υποψηφίους-ες ανταποκρίνονται στο προφίλ της θέσης.

Θεσσαλονίκη
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Εργοδηγός Παραγωγής

Η Agrohellas A.E., ταχέως αναπτυσσόμενη εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και προσθετικών ζωοτροφών, αναζητά Εργοδηγό Παραγωγής για το υποκατάστημα της στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης.

Ο Εργοδηγός Παραγωγής θα ανήκει στο τμήμα Παραγωγής Λιπασμάτων και θα ασχοληθεί με τη λειτουργία της γραμμής παραγωγής:
✓ Εκτέλεση παραγωγικής διαδικασίας
✓ Οργάνωση βάρδιας
✓ Διαχείριση εντολών παραγωγής

Απαραίτητα Προσόντα
✓ Απαραίτητες τεχνικές γνώσεις
✓ Επιθυμητή σχετική προϋπηρεσία
✓ Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
✓ Πολύ καλή γνώση MS Office
✓ Καλή γνώση αγγλικών
✓ Οργανωτικότητα και ικανότητα εργασίας υπό πίεση

Παροχές
✓ Άριστο περιβάλλον εργασίας
✓ Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αξιολογείται το σύνολο των εισερχόμενων βιογραφικών σημειωμάτων για τη συγκεκριμένη θέση, και ακολουθεί επικοινωνία για ορισμό συνέντευξης με όσους-ες υποψηφίους-ες ανταποκρίνονται στο προφίλ της θέσης.

Θεσσαλονίκη
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Χειριστής Μηχανημάτων Παραγωγής

Η Agrohellas A.E., ταχέως αναπτυσσόμενη εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και προσθετικών ζωοτροφών, αναζητά Χειριστή Μηχανημάτων Παραγωγής για το υποκατάστημα της στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης.

Ο Χειριστής Μηχανημάτων μεταξύ άλλων θα αναλάβει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 Χειρισμός μηχανών παραγωγικής διαδικασίας
 Αλλαγή λειτουργίας παραγωγικών γραμμών ανάλογα με το προϊόν
 Έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας και επίλυση τυχόν προβλημάτων
 Τήρηση διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου

Απαραίτητα Προσόντα
✓ Απαραίτητες τεχνικές ή ηλεκτρολογικές γνώσεις
✓ Απαραίτητη σχετική προϋπηρεσία
✓ Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
✓ Οργανωτικότητα και ικανότητα εργασίας υπό πίεση

Παροχές
✓ Άριστο περιβάλλον εργασίας
✓ Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
✓ Δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αξιολογείται το σύνολο των εισερχόμενων βιογραφικών σημειωμάτων για τη συγκεκριμένη θέση, και ακολουθεί επικοινωνία για ορισμό συνέντευξης με όσους-ες υποψηφίους-ες ανταποκρίνονται στο προφίλ της θέσης.

Θεσσαλονίκη
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Γεωπόνος - Πωλητής

Η Agrohellas A.E., ταχέως αναπτυσσόμενη εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και προσθετικών ζωοτροφών, αναζητά Γεωπόνο Πωλητή για το υποκατάστημα της στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης. Το στέλεχος που θα επιλεγεί θα ανήκει στο Τμήμα Πωλήσεων Αγροτικών Εφοδίων και θα αναλάβει την ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου στο νομό Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα Προσόντα
✓ Πτυχιούχος Γεωπονίας ή Τεχνολόγος Γεωπόνος (κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής)
✓ Επιθυμητή αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία 1-2 ετών
✓ Γνώση της αγοράς αγροεφοδίων
✓ Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
✓ Ευχέρεια χρήσης Η/Υ
✓ Επιθυμητή η γνώση χειρισμού πληροφοριακού συστήματος (ERP)
✓ Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες, αντίληψη, διπλωματία, ομαδικότητα
✓ Οργανωτικότητα, ορισμός προτεραιοτήτων, προσοχή στη λεπτομέρεια και προσήλωση στην επίτευξη στόχων
✓ Επαγγελματισμός, συνέπεια, εχεμύθεια

Παροχές
✓ Άριστο περιβάλλον εργασίας
✓ Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & bonus επίτευξης στόχων
 Εταιρικό όχημα, φορητός Η/Υ και κινητό τηλέφωνο
✓ Δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αξιολογείται το σύνολο των εισερχόμενων βιογραφικών σημειωμάτων για τη συγκεκριμένη θέση, και ακολουθεί επικοινωνία για ορισμό συνέντευξης με όσους-ες υποψηφίους-ες ανταποκρίνονται στο προφίλ της θέσης.

Θεσσαλονίκη
Τοποθεσία: Σέρρες
Γεωπόνος - Πωλητής

Η Agrohellas A.E., ταχέως αναπτυσσόμενη εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και προσθετικών ζωοτροφών, αναζητά Γεωπόνο - Πωλητή για το Νομό Σερρών. Το στέλεχος που θα επιλεγεί θα ανήκει στο Τμήμα Πωλήσεων Αγροτικών Εφοδίων και θα αναλάβει την ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου στο νομό Σερρών.

Απαραίτητα Προσόντα
✓ Πτυχιούχος Γεωπονίας ή Τεχνολόγος Γεωπόνος (κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής)
✓ Επιθυμητή αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία 1-2 ετών
✓ Γνώση της αγοράς αγροεφοδίων
✓ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
✓ Ευχέρεια χρήσης Η/Υ
✓ Επιθυμητή η γνώση χειρισμού πληροφοριακού συστήματος (ERP)
✓ Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες, αντίληψη, διπλωματία, ομαδικότητα
✓ Οργανωτικότητα, ορισμός προτεραιοτήτων, προσοχή στη λεπτομέρεια και προσήλωση στην επίτευξη στόχων
✓ Επαγγελματισμός, συνέπεια, εχεμύθεια

Παροχές
✓ Άριστο περιβάλλον εργασίας
✓ Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & bonus επίτευξης στόχων
✓ Εταιρικό όχημα, φορητός Η/Υ και κινητό τηλέφωνο
✓ Δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αξιολογείται το σύνολο των εισερχόμενων βιογραφικών σημειωμάτων για τη συγκεκριμένη θέση, και ακολουθεί επικοινωνία για ορισμό συνέντευξης με όσους-ες υποψηφίους-ες ανταποκρίνονται στο προφίλ της θέσης.

Σέρρες
Τοποθεσία: Βόλος
Γεωπόνος - Πωλητής

Η Agrohellas A.E., ταχέως αναπτυσσόμενη εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και προσθετικών ζωοτροφών, αναζητά Γεωπόνο Πωλητή για το νομό Μαγνησίας. Το στέλεχος που θα επιλεγεί θα ανήκει στο Τμήμα Πωλήσεων Αγροτικών Εφοδίων και θα αναλάβει την ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου στο νομό Μαγνησίας.

Απαραίτητα Προσόντα
✓ Πτυχιούχος Γεωπονίας ή Τεχνολόγος Γεωπόνος (κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής)
✓ Επιθυμητή αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία 1-2 ετών
✓ Γνώση της αγοράς αγροεφοδίων
✓ Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
✓ Ευχέρεια χρήσης Η/Υ
✓ Επιθυμητή η γνώση χειρισμού πληροφοριακού συστήματος (ERP)
✓ Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες, αντίληψη, διπλωματία, ομαδικότητα
✓ Οργανωτικότητα, ορισμός προτεραιοτήτων, προσοχή στη λεπτομέρεια και προσήλωση στην επίτευξη στόχων
✓ Επαγγελματισμός, συνέπεια, εχεμύθεια

Παροχές
✓ Άριστο περιβάλλον εργασίας
✓ Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & bonus επίτευξης στόχων
 Εταιρικό όχημα, φορητός Η/Υ και κινητό τηλέφωνο
✓ Δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αξιολογείται το σύνολο των εισερχόμενων βιογραφικών σημειωμάτων για τη συγκεκριμένη θέση, και ακολουθεί επικοινωνία για ορισμό συνέντευξης με όσους-ες υποψηφίους-ες ανταποκρίνονται στο προφίλ της θέσης.

Βόλος
Τοποθεσία: Άρτα
Γεωπόνος - Πωλητής

Η Agrohellas A.E., ταχέως αναπτυσσόμενη εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και προσθετικών ζωοτροφών, αναζητά Γεωπόνο Πωλητή για το νομό Άρτας. Το στέλεχος που θα επιλεγεί θα ανήκει στο Τμήμα Πωλήσεων Αγροτικών Εφοδίων και θα αναλάβει την ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου στο νομό Άρτας.

Απαραίτητα Προσόντα
✓ Πτυχιούχος Γεωπονίας ή Τεχνολόγος Γεωπόνος (κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής)
✓ Επιθυμητή αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία 1-2 ετών
✓ Γνώση της αγοράς αγροεφοδίων
✓ Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
✓ Ευχέρεια χρήσης Η/Υ
✓ Επιθυμητή η γνώση χειρισμού πληροφοριακού συστήματος (ERP)
✓ Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες, αντίληψη, διπλωματία, ομαδικότητα
✓ Οργανωτικότητα, ορισμός προτεραιοτήτων, προσοχή στη λεπτομέρεια και προσήλωση στην επίτευξη στόχων
✓ Επαγγελματισμός, συνέπεια, εχεμύθεια

Παροχές
✓ Άριστο περιβάλλον εργασίας
✓ Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & bonus επίτευξης στόχων
 Εταιρικό όχημα, φορητός Η/Υ και κινητό τηλέφωνο
✓ Δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αξιολογείται το σύνολο των εισερχόμενων βιογραφικών σημειωμάτων για τη συγκεκριμένη θέση, και ακολουθεί επικοινωνία για ορισμό συνέντευξης με όσους-ες υποψηφίους-ες ανταποκρίνονται στο προφίλ της θέσης.

Άρτα
Τοποθεσία: Πάτρα
Γεωπόνος - Πωλητής

Η Agrohellas A.E., ταχέως αναπτυσσόμενη εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και προσθετικών ζωοτροφών, αναζητά Γεωπόνο Πωλητή για το νομό Αχαΐας. Το στέλεχος που θα επιλεγεί θα ανήκει στο Τμήμα Πωλήσεων Αγροτικών Εφοδίων και θα αναλάβει την ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου στο νομό Αχαΐας.

Απαραίτητα Προσόντα
✓ Πτυχιούχος Γεωπονίας ή Τεχνολόγος Γεωπόνος (κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής)
✓ Επιθυμητή αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία 1-2 ετών
✓ Γνώση της αγοράς αγροεφοδίων
✓ Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
✓ Ευχέρεια χρήσης Η/Υ
✓ Επιθυμητή η γνώση χειρισμού πληροφοριακού συστήματος (ERP)
✓ Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες, αντίληψη, διπλωματία, ομαδικότητα
✓ Οργανωτικότητα, ορισμός προτεραιοτήτων, προσοχή στη λεπτομέρεια και προσήλωση στην επίτευξη στόχων
✓ Επαγγελματισμός, συνέπεια, εχεμύθεια

Παροχές
✓ Άριστο περιβάλλον εργασίας
✓ Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & bonus επίτευξης στόχων
 Εταιρικό όχημα, φορητός Η/Υ και κινητό τηλέφωνο
✓ Δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αξιολογείται το σύνολο των εισερχόμενων βιογραφικών σημειωμάτων για τη συγκεκριμένη θέση, και ακολουθεί επικοινωνία για ορισμό συνέντευξης με όσους-ες υποψηφίους-ες ανταποκρίνονται στο προφίλ της θέσης.

Πάτρα
Τοποθεσία: Αλεξανδρούπολη
Γεωπόνος - Πωλητής

Η Agrohellas A.E., ταχέως αναπτυσσόμενη εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και προσθετικών ζωοτροφών, αναζητά Γεωπόνο Πωλητή για το υποκατάστημα της στον νομό Έβρου. Το στέλεχος που θα επιλεγεί θα ανήκει στο Τμήμα Πωλήσεων Αγροτικών Εφοδίων και θα αναλάβει την ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου στο νομό Έβρου.

Απαραίτητα Προσόντα
✓ Πτυχιούχος Γεωπονίας ή Τεχνολόγος Γεωπόνος (κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής)
✓ Επιθυμητή αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία 1-2 ετών
✓ Γνώση της αγοράς αγροεφοδίων
✓ Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
✓ Ευχέρεια χρήσης Η/Υ
✓ Επιθυμητή η γνώση χειρισμού πληροφοριακού συστήματος (ERP)
✓ Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες, αντίληψη, διπλωματία, ομαδικότητα
✓ Οργανωτικότητα, ορισμός προτεραιοτήτων, προσοχή στη λεπτομέρεια και προσήλωση στην επίτευξη στόχων
✓ Επαγγελματισμός, συνέπεια, εχεμύθεια

Παροχές
✓ Άριστο περιβάλλον εργασίας
✓ Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & bonus επίτευξης στόχων
 Εταιρικό όχημα, φορητός Η/Υ και κινητό τηλέφωνο
✓ Δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αξιολογείται το σύνολο των εισερχόμενων βιογραφικών σημειωμάτων για τη συγκεκριμένη θέση, και ακολουθεί επικοινωνία για ορισμό συνέντευξης με όσους-ες υποψηφίους-ες ανταποκρίνονται στο προφίλ της θέσης.

Αλεξανδρούπολη
Τοποθεσία: Λαμία
Γεωπόνος - Πωλητής

Η Agrohellas A.E., ταχέως αναπτυσσόμενη εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και προσθετικών ζωοτροφών, αναζητά Γεωπόνο Πωλητή. Το στέλεχος που θα επιλεγεί θα ανήκει στο Τμήμα Πωλήσεων Αγροτικών Εφοδίων και θα αναλάβει την ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου στο νομό Φθιώτιδας.

Απαραίτητα Προσόντα
✓ Πτυχιούχος Γεωπονίας ή Τεχνολόγος Γεωπόνος (κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής)
✓ Επιθυμητή αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία 1-2 ετών
✓ Γνώση της αγοράς αγροεφοδίων
✓ Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
✓ Ευχέρεια χρήσης Η/Υ
✓ Επιθυμητή η γνώση χειρισμού πληροφοριακού συστήματος (ERP)
✓ Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες, αντίληψη, διπλωματία, ομαδικότητα
✓ Οργανωτικότητα, ορισμός προτεραιοτήτων, προσοχή στη λεπτομέρεια και προσήλωση στην επίτευξη στόχων
✓ Επαγγελματισμός, συνέπεια, εχεμύθεια

Παροχές
✓ Άριστο περιβάλλον εργασίας
✓ Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & bonus επίτευξης στόχων
 Εταιρικό όχημα, φορητός Η/Υ και κινητό τηλέφωνο
✓ Δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αξιολογείται το σύνολο των εισερχόμενων βιογραφικών σημειωμάτων για τη συγκεκριμένη θέση, και ακολουθεί επικοινωνία για ορισμό συνέντευξης με όσους-ες υποψηφίους-ες ανταποκρίνονται στο προφίλ της θέσης.

Λαμία
Τοποθεσία: Ορεστιάδα
Γεωπόνος - Πωλητής

Η Agrohellas A.E., ταχέως αναπτυσσόμενη εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και προσθετικών ζωοτροφών, αναζητά Γεωπόνο Πωλητή για το υποκατάστημα της στον νομό Έβρου. Το στέλεχος που θα επιλεγεί θα ανήκει στο Τμήμα Πωλήσεων Αγροτικών Εφοδίων και θα αναλάβει την ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου στο νομό Έβρου.

Απαραίτητα Προσόντα
✓ Πτυχιούχος Γεωπονίας ή Τεχνολόγος Γεωπόνος (κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής)
✓ Επιθυμητή αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία 1-2 ετών
✓ Γνώση της αγοράς αγροεφοδίων
✓ Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
✓ Ευχέρεια χρήσης Η/Υ
✓ Επιθυμητή η γνώση χειρισμού πληροφοριακού συστήματος (ERP)
✓ Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες, αντίληψη, διπλωματία, ομαδικότητα
✓ Οργανωτικότητα, ορισμός προτεραιοτήτων, προσοχή στη λεπτομέρεια και προσήλωση στην επίτευξη στόχων
✓ Επαγγελματισμός, συνέπεια, εχεμύθεια

Παροχές
✓ Άριστο περιβάλλον εργασίας
✓ Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & bonus επίτευξης στόχων
 Εταιρικό όχημα, φορητός Η/Υ και κινητό τηλέφωνο
✓ Δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αξιολογείται το σύνολο των εισερχόμενων βιογραφικών σημειωμάτων για τη συγκεκριμένη θέση, και ακολουθεί επικοινωνία για ορισμό συνέντευξης με όσους-ες υποψηφίους-ες ανταποκρίνονται στο προφίλ της θέσης.

Ορεστιάδα
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Οδηγός Ε' Κατηγορίας

Η Agrohellas A.E., ταχέως αναπτυσσόμενη εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και προσθετικών ζωοτροφών, αναζητά Οδηγό Ε' Κατηγορίας για τις εγκαταστάσεις της στην Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός θα αναφέρεται στo τμήμα Logistics και θα αναλάβει τη διενέργεια δρομολογίων για το πελατολόγιο στη Βόρεια Ελλάδα. 

Απαραίτητα Προσόντα
✓ Απαραίτητη προϋπηρεσία σε συρόμενο φορτηγό
✓ Άδεια οδήγησης Ε' κατηγορίας  και Πιστοποίηση ΠΕΙ
✓ Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου 
✓ Καλή επικοινωνία, αντίληψη, ομαδικότητα 
✓ Οργανωτικές ικανότητες και διαχείριση προγράμματος παράδοσης 
✓ Επαγγελματισμός και συνέπεια

Παροχές
✓ Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών (βάσει προσόντων) και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αξιολογείται το σύνολο των εισερχόμενων βιογραφικών σημειωμάτων για τη συγκεκριμένη θέση, και ακολουθεί επικοινωνία για ορισμό συνέντευξης με όσους-ες υποψηφίους-ες ανταποκρίνονται στο προφίλ της θέσης.

Θεσσαλονίκη
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Εργάτης

Η Agrohellas A.E., ταχέως αναπτυσσόμενη εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και προσθετικών ζωοτροφών, αναζητά Εργάτη για το υποκατάστημα της στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα Προσόντα
✓ Τυχόν τεχνικές γνώσεις θα εκτιμηθούν
✓ Εργατικότητα & προθυμία
✓ Συνέπεια & υπευθυνότητα
✓ Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Παροχές
✓ Άριστο περιβάλλον εργασίας
✓ Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
✓ Δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αξιολογείται το σύνολο των εισερχόμενων βιογραφικών σημειωμάτων για τη συγκεκριμένη θέση, και ακολουθεί επικοινωνία για ορισμό συνέντευξης με όσους-ες υποψηφίους-ες ανταποκρίνονται στο προφίλ της θέσης.

Θεσσαλονίκη
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Χειριστής Κλαρκ

Η Agrohellas A.E., ταχέως αναπτυσσόμενη εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και προσθετικών ζωοτροφών, αναζητά Χειριστή Κλαρκ για τις εγκαταστάσεις της στην Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης.

Ο Χειριστής Κλαρκ θα αναλάβει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
✓ Χειρισμός και έλεγχος Περονοφόρου οχήματος (κλαρκ)
✓ Μεταφορά, αποθήκευση και φόρτωση ειδών
✓ Συμμόρφωση με τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας της εταιρείας

Απαραίτητα Προσόντα
✓ Δίπλωμα χειριστή μηχανημάτων έργου
✓ Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
✓ Βασική γνώση Η/Υ
✓ Βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας
✓ Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας
✓ Υπευθυνότητα, ευστροφία και ευγένεια

Παροχές
✓ Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (βάσει προσόντων) και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον


Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αξιολογείται το σύνολο των εισερχόμενων βιογραφικών σημειωμάτων για τη συγκεκριμένη θέση, και ακολουθεί επικοινωνία για ορισμό συνέντευξης με όσους-ες υποψηφίους-ες ανταποκρίνονται στο προφίλ της θέσης.

Θεσσαλονίκη
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Junior MIS Developer

Η Agrohellas A.E., ταχέως αναπτυσσόμενη εμπορική και παραγωγική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και προσθετικών ζωοτροφών, αναζητά Junior MIS Developer για τις εγκαταστάσεις της στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης.

Αρμοδιότητες
 Υποστήριξη χρηστών ERP και WMS
 Ανάπτυξη και διαχείριση custom εργαλείων στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας
 Ανάπτυξη και διαχείριση εταιρικού Site
 Διαχείριση ειδικών έργων διαχείρισης πληροφοριών ή/και μηχανογράφησης ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας
 Εισήγηση προτάσεων για βελτίωση και μηχανογράφηση διαδικασιών

Απαραίτητα Προσόντα
✓ Πτυχίο Πληροφορικής/Ηλεκτρονικών Συστημάτων ή συναφούς αντικειμένου
✓ Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
✓ Επιθυμητή εμπειρία σε συστήματα ERP (Soft1) & WMS (Mantis)
✓ Επιθυμητή γνώση SQL Server
✓ Χρήση JavaScript, CSS, HTML, C#
✓ Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS 365
✓ Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
✓ Ικανότητα οργάνωσης, ιεράρχησης προτεραιοτήτων και ευελιξίας
✓ Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων υπό συνθήκες πίεσης και τήρησης προθεσμιών

Παροχές
✓ Άριστο περιβάλλον εργασίας
✓ Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
✓ Δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αξιολογείται το σύνολο των εισερχόμενων βιογραφικών σημειωμάτων για τη συγκεκριμένη θέση, και ακολουθεί επικοινωνία για ορισμό συνέντευξης με όσους-ες υποψηφίους-ες ανταποκρίνονται στο προφίλ της θέσης.

Θεσσαλονίκη
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνος Τιμολόγησης

Η Agrohellas A.E., ταχέως αναπτυσσόμενη εμπορική και παραγωγική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των αγροτικών προϊόντων, αναζητά Υπεύθυνο Τιμολόγησης για το υποκατάστημά της στην Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης. Το στέλεχος θα ανήκει στην ομάδα Εμπορικής Διαχείρισης Πωλήσεων του Λογιστηρίου και θα αναλάβει την επίβλεψη και την καθοδήγηση της ομάδας.

Αρμοδιότητες
✓ Έκδοση παραστατικών πωλήσεων (δελτία αποστολής-τιμολόγια) μηχανογραφημένα και χειρόγραφα
✓ Καταχώριση παραστατικών δαπανών μεταφορικών
✓ Διαχείριση αποθηκών
✓ Έλεγχος και συμφωνία καρτελών και υπολοίπων πελατών-χρεωστών
✓ Πάσης φύσεως λοιπές λογιστικές εργασίες που προκύπτουν από τις καθημερινές ανάγκες λειτουργίας της εταιρείας

Απαραίτητα Προσόντα
✓ Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης
✓ Επιθυμητή προϋπηρεσία 2-3 ετών σε οργανωμένο μηχανογραφημένο λογιστήριο
✓ Επιθυμητή γνώση χειρισμού πληροφοριακού συστήματος ERP, ιδανικά SoftOne
✓ Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
✓ Άριστη γνώση & χρήση Η/Υ (Microsoft Office)
✓ Οργανωτικές ικανότητες και σωστή διαχείριση χρόνου
✓ Ομαδικό πνεύμα και υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας
✓ Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα
✓ Αναλυτική και μεθοδευμένη σκέψη, ικανότητα εργασίας υπό πίεση

Παροχές
✓ Άριστο περιβάλλον εργασίας
✓ Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
✓ Δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αξιολογείται το σύνολο των εισερχόμενων βιογραφικών σημειωμάτων για τη συγκεκριμένη θέση, και ακολουθεί επικοινωνία για ορισμό συνέντευξης με όσους-ες υποψηφίους-ες ανταποκρίνονται στο προφίλ της θέσης.

Θεσσαλονίκη
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Γραμματειακή Υποστήριξη Λογιστηρίου

Η Agrohellas A.E., ταχέως αναπτυσσόμενη εμπορική και παραγωγική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των αγροτικών προϊόντων, αναζητά Γραμματειακή Υποστήριξη Λογιστηρίου για το υποκατάστημά της στην Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή καθηκόντων:
✓ Ζυγίσεις καθημερινών παραλαβών και αποστολών
✓ Έκδοση παραστατικών πωλήσεων (δελτία αποστολής-τιμολόγια) μηχανογραφημένα και χειρόγραφα προς εξυπηρέτηση πελατολογίου-παραγγελιών (φορτώσεων)
✓ Διαχείριση αποθήκης
✓ Εισπράξεις (μετρητοίς/pos)
✓ Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
✓ Τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων και αρχειοθέτηση
✓ Πάσης φύσεως λοιπές λογιστικές εργασίες που προκύπτουν από τις καθημερινές ανάγκες λειτουργίας της ομάδας

Απαραίτητα Προσόντα
✓ Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ (Microsoft Office)
✓ Επιθυμητή γνώση χειρισμού πληροφοριακού συστήματος (ERP)
✓ Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
✓ Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
✓ Οργανωτικότητα και ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
✓ Δυναμική, ευχάριστη και δραστήρια προσωπικότητα με ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση.

Παροχές
✓ Άριστο περιβάλλον εργασίας
✓ Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
✓ Δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αξιολογείται το σύνολο των εισερχόμενων βιογραφικών σημειωμάτων για τη συγκεκριμένη θέση, και ακολουθεί επικοινωνία για ορισμό συνέντευξης με όσους-ες υποψηφίους-ες ανταποκρίνονται στο προφίλ της θέσης.

Θεσσαλονίκη
Τοποθεσία: Λάρισα
Αποθηκάριος

Η Agrohellas A.E., ταχέως αναπτυσσόμενη εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και προσθετικών ζωοτροφών, αναζητά Αποθηκάριο για το υποκατάστημά της στη Λάρισα.

Αρμοδιότητες:
✓ Φόρτωση / εκφόρτωση εμπορευμάτων
✓ Παραλαβή & παράδοση εμπορευμάτων
✓ Εκτέλεση παραγγελιών
✓ Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας της αποθήκης
✓ Απογραφή & έλεγχος αποθεμάτων

Απαραίτητα Προσόντα
✓ Δίπλωμα οδήγησης B κατηγορίας
✓ Γνώση χειρισμού ανυψωτικών μηχανημάτων
✓ Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
✓ Υπευθυνότητα, μεθοδικότητα, οργανωτικές ικανότητες, συνέπεια,

Παροχές
✓ Άριστο περιβάλλον εργασίας
✓ Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αξιολογείται το σύνολο των εισερχόμενων βιογραφικών σημειωμάτων για τη συγκεκριμένη θέση, και ακολουθεί επικοινωνία για ορισμό συνέντευξης με όσους-ες υποψηφίους-ες ανταποκρίνονται στο προφίλ της θέσης.

Λάρισα
Top