Παραγωγή, Μεταποίηση, Εμπορία


Ολοκληρωμένες λύσεις για βιώσιμη θρέψη!

Διατηρώντας μία υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής λιπασμάτων στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, παράγουμε μία μεγάλη γκάμα λιπασμάτων που εξασφαλίζουν την άριστη θρέψη των φυτών και οδηγούν στη βελτιστοποίηση του παραγωγικού αποτελέσματος, τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο.

Κάνοντας χρήση ποιοτικών πρώτων υλών, χωρίς πρόσθετα αδρανή υλικά και ενσωματώνοντας στην παραγωγική διαδικασία των λιπασμάτων τεχνολογίες αιχμής-υπερσύγχρονα σιλό τροφοδοσίας, τα οποία επιτρέπουν το συνδυασμό μεγάλης ποικιλίας πρώτων υλών και προηγμένα συστήματα ανάμιξης-δημιουργούμε προϊόντα θρέψης, με ομοιομορφία μεγέθους, σχήματος και ειδικού βάρους, με στόχο την παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων που είναι ασφαλή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι γεωπόνοι μας βρίσκονται κάθε στιγμή δίπλα στον παραγωγό και σε συνεργασία μαζί του, διαμορφώνουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θρέψης για κάθε καλλιέργεια, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των φυτών, τα αποτελέσματα των εδαφολογικών αναλύσεων, το μικροκλίμα και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των φυτών και συνολικά την παραγωγική διαδικασία.


Μεταποίηση Ρυζιού και άλλων Αγροτικών Προϊόντων


Η καθετοποίηση της παραγωγής προσθέτει αξία! 

Θέλοντας να αξιοποιήσουμε το παραγόμενο ρύζι της περιοχής του Έβρου και να προσθέσουμε αξία στο πρωτογενές αυτό προϊόν, ξεκινήσαμε τη λειτουργία ενός υπερσύγχρονου ορυζόμυλου στα Ρίζια του Έβρου. Πρόκειται για έναν ορυζόμυλο με δυναμικότητα επεξεργασίας 10 τόνων έμφλοιου ρυζιού την ώρα που μας επιτρέπει να παράγουμε βρώσιμο λευκασμένο ρύζι αλλά και υποπροϊόντα του, που χρησιμοποιούνται κυρίως  στον κτηνοτροφικό τομέα. 

Είναι πλήρως εξοπλισμένος με σύγχρονα μηχανήματα για την ποιοτική επεξεργασία του ρυζιού και διαθέτει εργαστήριο στο οποίο γίνεται ο ποιοτικός έλεγχος του παραγόμενου τελικού προϊόντος. Όλα τα στάδια της επεξεργασίας του ρυζιού είναι φιλικά προς το περιβάλλον και η λεύκανση γίνεται με φυσικό τρόπο, χωρίς χρήση χημικών ουσιών.  Είμαστε λοιπόν σε θέση να παράγουμε τελικά προϊόντα ρυζιού, που ανταποκρίνονται στα υψηλά ποιοτικά στάνταρ της αγοράς και στις απαιτήσεις των πελατών μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  

Επιπλέον, διατηρούμε ξηραντήριο το οποίο λειτουργεί για ίδιο λογαριασμό και λογαριασμό τρίτων και σύγχρονες εγκαταστάσεις αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων και ζωοτροφών, υποστηρίζοντας έτσι δράσεις σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.  
Top