Χτίζουμε μαζί το μέλλον στη θρέψη!


Η εταιρεία Agrohellas, έχοντας στο κέντρο της τον άνθρωπο και ως σύμμαχο τη βιωματική επιστημονική γνώση, την έρευνα και την τεχνολογία, επενδύει στο μέλλον με σκοπό την αειφορική μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων και των αποτελεσμάτων του αγροδιατροφικού τομέα και την ανθρώπινη ευημερία. Στόχος μας ένα βιώσιμο και αειφορικό μέλλον για όλους που έχει ως πυλώνες του τη συνδημιουργία και τη συνεξέλιξη, τη συνέπεια και την αξιοπιστία. 

Οι αξίες μας

 Αξιοπιστία

Βασιζόμαστε στην ειλικρίνεια, την ακεραιότητα, την εντιμότητα και την επιστημονική γνώση. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεων μας, υποστηρίζουμε την αλήθεια και τη διαφάνεια, λειτουργούμε προδραστικά και ευέλικτα, προσφέροντας έτσι πάντα αυτό που υποσχόμαστε, λύνοντας πραγματικά προβλήματα και παράγοντας αληθινή αξία για όλους.

 Συνεργασία

Πιστεύουμε στη συνδημιουργία και τη συνεξέλιξη που προκύπτουν μέσα από σχέσεις σεβασμού και εμπιστοσύνης. Ακούμε όλες τις ιδέες και τις απόψεις, συμπεριλαμβάνουμε όλους τους ανθρώπους στις δράσεις μας χωρίς προκαταλήψεις, ενσυναισθανόμαστε και παράγουμε ενοποιημένα αποτελέσματα μέσα από ένα δίκτυο προηγμένης ανθρώπινης τεχνογνωσίας.

 Συνέπεια

Προσφέρουμε πάντα αυτό που υποσχόμαστε, λύνοντας πραγματικά προβλήματα και παράγοντας αληθινή αξία για όλους. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες και την τεχνογνωσία μας και μένουμε πιστοί στο μήνυμα μας. Εφαρμόζουμε πιστά τις διαδικασίες ώστε να επιτρέπουμε στους ανθρώπους μας και τους συνεργάτες μας να βιώνουν εξαιρετικές εμπειρίες. Πιστεύουμε ότι η συνέπεια κάνει τη διαφορά μεταξύ αποτυχίας και επιτυχίας.

 Αειφορία

Είμαστε ταγμένοι στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Επιδιώκουμε την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε με ταυτόχρονη προστασία των φυσικών πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος. Ακολουθούμε πιστά τα αειφορικά κανονιστικά πλαίσια και πάντα βασιζόμενοι στην επιστημονική γνώση και την προηγμένη τεχνολογία, μέσα από την ορθή εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών και καλών πρακτικών, αναπτύσσουμε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, συμβάλλοντας δυναμικά στην εξασφάλιση της παραγωγής ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων για όλους.