Παραγωγή, Μεταποίηση, Εμπορία


Ολοκληρωμένες λύσεις για βιώσιμη θρέψη!

Διατηρώντας μία υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής λιπασμάτων στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, παράγουμε μία μεγάλη γκάμα λιπασμάτων που εξασφαλίζουν την άριστη θρέψη των φυτών και οδηγούν στη βελτιστοποίηση του παραγωγικού αποτελέσματος, τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο.

Κάνοντας χρήση ποιοτικών πρώτων υλών, χωρίς πρόσθετα αδρανή υλικά και ενσωματώνοντας στην παραγωγική διαδικασία των λιπασμάτων τεχνολογίες αιχμής-υπερσύγχρονα σιλό τροφοδοσίας, τα οποία επιτρέπουν το συνδυασμό μεγάλης ποικιλίας πρώτων υλών και προηγμένα συστήματα ανάμιξης-δημιουργούμε προϊόντα θρέψης, με ομοιομορφία μεγέθους, σχήματος και ειδικού βάρους, με στόχο την παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων που είναι ασφαλή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι γεωπόνοι μας βρίσκονται κάθε στιγμή δίπλα στον παραγωγό και σε συνεργασία μαζί του, διαμορφώνουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θρέψης για κάθε καλλιέργεια, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των φυτών, τα αποτελέσματα των εδαφολογικών αναλύσεων, το μικροκλίμα και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των φυτών και συνολικά την παραγωγική διαδικασία.


Πρωτογενής Φυτική Παραγωγή


Μεγιστοποίηση αποτελεσμάτων μέσω βιώσιμων, αειφορικών και ολοκληρωμένων λύσεων!

Πιστεύουμε ότι αν δεν εμπλέκεσαι άμεσα στην πρωτογενή παραγωγή δεν είσαι σε θέση να υποστηρίξεις αποτελεσματικά τον παραγωγό. Είμαστε και οι ίδιοι παραγωγοί! Καλλιεργούμε περίπου 2.500 στρέμματα ρύζι και 400 στρέμματα καλαμπόκι στο βόρειο τμήμα του Έβρου. Διατηρούμε και 20 στρέμματα πειραματικού αγρού με καλλιέργεια βαμβακιού, με σκοπό τη γενετική βελτίωση και τελικά την παραγωγή σπόρων ποικιλιών ανθεκτικών, ικανών να δώσουν υψηλές αποδόσεις και ποιοτικό τελικό προϊόν. 

Στις καλλιέργειες μας εφαρμόζουμε πιλοτικά νέες καλλιεργητικές καλές πρακτικές και τεχνολογίες, όπως η γεωργία ακριβείας, στοχεύοντας στην εφαρμογή προηγμένων αειφορικών καλλιεργητικών τεχνικών, που εξασφαλίζουν χαμηλές εισροές και άριστο τελικό προϊόν. Την τεχνογνωσία που αποκτούμε τη μεταφέρουμε άμεσα και αποτελεσματικά στους συνεργάτες μας παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη βιωσιμότητα τους και στην παραγωγή τροφής για όλους με αειφορικό τρόπο.

Επιπλέον, δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας στην ακριτική περιοχή του Έβρου και εμπνέουμε νέους ανθρώπους και όχι μόνο, να ασχοληθούν με τη φυτική παραγωγή αλλά και να εξελιχθούν σε αυτό το πεδίο. Δίνουμε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους που αγαπούν την αγροτική ζωή να παραμείνουν στον τόπο τους, αλλά και σε ήδη υφιστάμενους παραγωγούς να συμμετέχουν σε μία συλλογική προσπάθεια αναδιάρθρωσης του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα, που επιτρέπει την πλήρη εναρμόνιση και εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 'Από το Χωράφι στο Πιάτο'!
Top