Αγροεφόδια


Απλοποιούμε την πολυπλοκότητα που διέπει τη φυτική παραγωγή εφαρμόζοντας την αειφορική βιώσιμη παραγωγική διαδικασία στο χωράφι!

Είμαστε οι σύμβουλοι του παραγωγού και είμαστε δίπλα του κάθε στιγμή που μας χρειάζεται. Είμαστε εδώ για να βρούμε μαζί ευέλικτες, εξατομικευμένες και ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης της καλλιέργειας του, που εξασφαλίζουν μείωση του κόστους εισροών, υψηλές αποδόσεις και άριστο τελικό προϊόν, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη διατροφική ασφάλεια και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Συνδυάζουμε μία μεγάλη γκάμα πολλαπλασιαστικού υλικού, φυτοπροστασίας, και προϊόντων θρέψης. Αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, πρωτοποριακές ιδέες και την τεχνογνωσία των γεωπόνων μας, στοχεύουμε στην πλήρη κάλυψη των αναγκών του παραγωγού από τη στιγμή που θα πάρει την απόφαση να καλλιεργήσει μέχρι να πάρει στα χέρια του το τελικό προϊόν.

Πολλαπλασιαστικό Υλικό


Το άριστο αγροτικό προϊόν προκύπτει από άριστο πολλαπλασιαστικό υλικό! 

• Σπόροι
Διαθέτουμε σπόρους για εαρινή και φθινοπωρινή σπορά μεγάλων οίκων, που εξασφαλίζουν υψηλές αποδόσεις με λιγότερη χρήση γης και ένα άριστο τελικό προϊόν. 

• Γυμνόριζα Φυτά
Το νεοσύστατο, υπερσύγχρονο φυτώριο μας, που εδρεύει στα Γιαννιτσά του νομού Πέλλας, είναι σε θέση να προμηθεύσει παραγωγούς με ειδικά σκληραγωγημένα, γενετικά ομοιόμορφα γυμνόριζα φυτά ακτινιδίου, δίνοντας τους τη δυνατότητα να ξεκινήσουν μία πολλά υποσχόμενη καλλιέργεια.

Η παραγωγική διαδικασία που ακολουθείται σε συνδυασμό με τις σύγχρονες υποδομές και τον κατάλληλο εξοπλισμό, οδηγούν στη δημιουργία υγειών φυτών, με έντονη ριζική ανάπτυξη για μεγάλη αντοχή κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους μετά τη φύτευση.
Top