Ζωοτροφές και Προσθετικά


Υψηλή θρεπτική αξία για υψηλές αποδόσεις!

Πρωταρχικό μέλημα μας είναι η παραγωγή και εμπορία προϊόντων υψηλής ποιότητας, καθώς και η διατήρηση των κατάλληλων προδιαγραφών σε όλα τα επίπεδα δραστηριότητας. Επενδύοντας συνεχώς στον εκσυγχρονισμό των γραμμών παραγωγής μας, φροντίζουμε να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες της αγοράς με τις κατάλληλες καινοτομίες.  

Οι έμπειροι πωλητές μας στοχεύουν στην άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών, καταφέρνοντας με επιτυχία να αναπτύξουν σταθερές και μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες μας. 

Προσθετικά


Για τη βελτίωση της υγείας των ζώων, την ποσότητα και την ποιότητα των παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων γίνεται χρήση πρόσθετων ουσιών στις ζωοτροφές. Τα προσθετικά ζωοτροφών, είναι μικροοργανισμοί που συμπεριλαμβάνονται στο καθημερινό σιτηρέσιο των ζώων.

Τα προσθετικά βοηθούν τα ζώα σε διάφορα στάδια ανάπτυξης τους, δίνοντας καλύτερο γευστικό αποτέλεσμα στο σιτηρέσιο, καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες των ζώων, ενώ παρέχουν καλύτερα αποτελέσματα στην ετήσια παραγωγή τους.

Η Agrohellas διαθέτει πλήρη γκάμα προσθετικών ζωοτροφών.

Top