Ζωοτροφές και Προσθετικά


Υψηλή θρεπτική αξία για υψηλές αποδόσεις!

Οι τεχνικοί μας σύμβουλοι, σε συνεργασία με τον παραγωγό και τον εξειδικευμένο επιστήμονα που παρακολουθεί την κτηνοτροφική-πτηνοτροφική εκμετάλλευση, επιλέγουν την κατάλληλη ζωοτροφή, με βάση τις ανάγκες των ζώων σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά αλλά και τη θρεπτική αξία των διαθέσιμων ζωοτροφών. Χρονοπρογραμματίζουν τις παραδόσεις, με βάση τις ανάγκες της κάθε εκμετάλλευσης, εξασφαλίζοντας έτσι μείωση του κόστους των εισροών σίτησης των ζώων, που αποτελεί περίπου το 60% του συνολικού κόστους παραγωγής.

Προσθετικά


Για τη βελτίωση της υγείας των ζώων, την ποσότητα και την ποιότητα των παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων γίνεται χρήση πρόσθετων ουσιών στις ζωοτροφές. Τα προσθετικά ζωοτροφών, είναι μικροοργανισμοί που συμπεριλαμβάνονται στο καθημερινό σιτηρέσιο των ζώων.

Τα προσθετικά βοηθούν τα ζώα σε διάφορα στάδια ανάπτυξης τους, δίνοντας καλύτερο γευστικό αποτέλεσμα στο σιτηρέσιο, καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες των ζώων, ενώ παρέχουν καλύτερα αποτελέσματα στην ετήσια παραγωγή τους.

Η Agrohellas διαθέτει πλήρη γκάμα προσθετικών ζωοτροφών.

Top