Παραγωγή, Μεταποίηση, Εμπορία


Ολοκληρωμένες λύσεις για βιώσιμη θρέψη!

Διατηρώντας μία υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής λιπασμάτων στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, παράγουμε μία μεγάλη γκάμα λιπασμάτων που εξασφαλίζουν την άριστη θρέψη των φυτών και οδηγούν στη βελτιστοποίηση του παραγωγικού αποτελέσματος, τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο.

Κάνοντας χρήση ποιοτικών πρώτων υλών, χωρίς πρόσθετα αδρανή υλικά και ενσωματώνοντας στην παραγωγική διαδικασία των λιπασμάτων τεχνολογίες αιχμής-υπερσύγχρονα σιλό τροφοδοσίας, τα οποία επιτρέπουν το συνδυασμό μεγάλης ποικιλίας πρώτων υλών και προηγμένα συστήματα ανάμιξης-δημιουργούμε προϊόντα θρέψης, με ομοιομορφία μεγέθους, σχήματος και ειδικού βάρους, με στόχο την παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων που είναι ασφαλή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι γεωπόνοι μας βρίσκονται κάθε στιγμή δίπλα στον παραγωγό και σε συνεργασία μαζί του, διαμορφώνουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θρέψης για κάθε καλλιέργεια, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των φυτών, τα αποτελέσματα των εδαφολογικών αναλύσεων, το μικροκλίμα και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των φυτών και συνολικά την παραγωγική διαδικασία.


Top