ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Στην AGROHELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (εφεξής «AGROHELLAS») η προστασία των προσωπικών δεδομένων (εφεξής «δεδομένα») των επισκεπτών των διαδικτυακών μας τόπων και των πελατών μας είναι πρωταρχικής σημασίας.  Αποτελεί για εμάς αδιαπραγμάτευτο κανόνα η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων  σε συμμόρφωση πάντοτε με το ισχύον Εθνικό και Κοινοτικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τους διαδικτυακούς τόπους της AGROHELLAS και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και κάθε άλλης μορφής επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών από την AGROHELLAS, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, καθώς και για τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
-Δεδομένα που απαιτούνται για τη διαχείριση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, την υποβολή ηλεκτρονικών σχολίων μέσω του  διαδικτυακού τόπου της AGROHELLAS ή τρίτων παρόχων (πχ. αποστολή σχολίου μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης), παραπόνων, ερωτήσεων και αιτημάτων σας.
-Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ημερομηνία γεννήσεως, επαγγελματική ιδιότητα.
-Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, σχόλια, αιτήματα κλπ.
-Δεδομένα αυθεντικοποίησης, όπως όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
-Επιχειρηματικά Δεδομένα που μας επιτρέπουν να σας βοηθήσουμε να βελτιώσετε τις λειτουργίες των επιχειρήσεων σας. Αυτό περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε δεδομένα σχετικά με τη θέση, το μέγεθος της επιχείρησής σας και άλλες πληροφορίες σχετικές με την επιχείρηση, οι οποίες θα συνδέονται άμεσα με εσάς.
-Πληροφορίες σχετικά με τη συναλλακτική μας σχέση που μας βοηθάνε να καταλαβαίνουμε ποιοι είστε και τι θέλετε ώστε να σας προσφέρουμε προϊόντα, και υπηρεσίες οι οποίες μπορεί να σας ενδιαφέρουν, όπως επαγγελματικές πληροφορίες, την γενική σας τοποθεσία και άλλες δημογραφικές πληροφορίες σύμφωνα με το νόμο. Συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας ή έχετε ενεργό λογαριασμό χρήστη.
-Δεδομένα Συναλλαγών και Προϊόντων/Υπηρεσιών σχετικά με το πως αλληλεπιδράτε με εμάς, τους αντιπροσώπους και τους συνεργάτες μας, συμπεριλαμβανομένων αγορών, αιτημάτων και λογαριασμών πελατών, ιστορικού αγοράς, προϊόντα και ποσότητες, καλλιέργεια και λοιπές προτιμήσεις.
-Δεδομένα Πρόσληψης σας που μας βοηθάνε να αποφασίσουμε την καταλληλότητα σας για τη θέση που αιτείστε, όπως γενικές πληροφορίες, βιογραφικό σημείωμα, πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση σας, τις δεξιότητες και ικανότητες σας, την καριέρα σας και την εργασιακή σας εμπειρία, αλλά και άλλα δεδομένα όπως φωτογραφίες, ΑΜΚΑ, πιστοποιητικά εργασίας, ιστορικό εργασίας, συστατικές επιστολές.

Όπως περιγράφεται εκτενώς στην Πολιτική για Cookies, συλλέγουμε πληροφορίες με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογικών μέσων.
Όταν επισκέπτεστε σας διαδικτυακούς σας τόπους, λαμβάνουμε τη διεύθυνση URL του διαδικτυακού τόπου από τον οποίο ήρθατε, την ημερομηνία και την ώρα σας επίσκεψής σας, το λειτουργικό σύστημα σας συσκευής και του περιηγητή που χρησιμοποιείται, καθώς και τη διεύθυνση IP σας συσκευής σας.
Όταν επισκέπτεστε τους διαδικτυακούς μας τόπους είτε μέσω υπολογιστή, tablet, είτε μέσω κινητού τηλεφώνου, συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με την ακριβή τοποθεσία που βρίσκεστε βάσει των ρυθμίσεων των συσκευών σας. Σε κάθε περίπτωση λάβετε υπόψη σας ότι θα αναζητηθεί η συγκατάθεσή σας πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας και GPS.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Συλλέγουμε πληροφορίες τις οποίες οι ίδιοι μας γνωστοποιείτε όταν εισέρχεσθε ή/και πλοηγείστε στο διαδικτυακό μας τόπο, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας,  ή όταν υποβάλλετε κάποιο ηλεκτρονικό σχόλιο, παράπονο, ερώτημα ή αίτημά σας. Επίσης, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες και από τρίτα μέρη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όπως εταιρίες πληροφορικής και τεχνολογίας και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
 
3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η AGROHELLAS συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των κάτωθι σκοπών. Ειδικότερα:
Μπορεί να επεξεργασθούμε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης,  όπως:
-Για την ταυτοποίηση και την επικοινωνία μαζί σας,
-Για την εξέταση και διαχείριση παραπόνου που υποβάλλετε σε σχέση με κάποιο από τα προϊόντα ή υπηρεσίες μας, 
-Για την εξέταση αιτήματος που υποβάλλετε σχετικά με κάποιο προϊόν ή υπηρεσία μας ή για τη διευθέτηση της οφειλής σας, 
-Για την ενημέρωσή σας επί των προϊόντων και υπηρεσιών μας, για τα οποία εσείς προηγουμένως έχετε εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον.

Μπορεί να επεξεργασθούμε τα δεδομένα σας για την επίτευξη των εννόμων συμφερόντων μας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν υπερβαίνουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των επισκεπτών των διαδικτυακών μας τόπων, όπως:
-Για την ορθή και αποτελεσματικότερη λειτουργία και διαχείριση των διαδικτυακών μας τόπων,
-Για να διερευνήσουμε και να επιλύσουμε τεχνικά θέματα στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας, 
-Για λόγους ασφαλείας ή για να διερευνήσουμε τυχόν απάτη ή άλλες παραβιάσεις των όρων χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου ή της παρούσας πολιτικής, 
-Για να διεξάγουμε μελέτες και έρευνες προκειμένου να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε τα προϊόντα και υπηρεσίες μας ή να αναπτύσσουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, 
-Για να επικοινωνούμε μαζί σας για την ενημέρωσή σας σχετικά με την αξιοποίηση των προϊόντων ή υπηρεσιών μας, τις δυνατότητες, τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και τυχόν νέες εξελίξεις/εφαρμογές αυτών, 
-Για να διερευνήσουμε το βαθμό ικανοποιήσεως από την παρεχόμενη εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες της AGROHELLAS ή/και των περαιτέρω επιθυμιών ή απαιτήσεών σας.

Μπορεί να επεξεργασθούμε τα δεδομένα σας εφόσον προηγουμένως έχετε παραχωρήσει ρητώς τη συγκατάθεσή σας, όπως: 
-Για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου μέσω της χρήσης των cookies 
-Για τη βελτίωση των παρεχόμενων μέσω του διαδικτυακού μας τόπου, υπηρεσιών μας, ώστε να ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες και επιλογές σας, 
-Για να βελτιώνουμε και να μετράμε την αποτελεσματικότητα και την απήχηση των διαφημίσεών μας, που εμφανίζονται σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, 
-Για την εμφάνιση διαφημίσεων σχετικά με τα προϊόντα, προσφορές, και εν γένει υπηρεσίες μας 
-Για την αποστολή newsletter σε περίπτωση που δεν είστε πελάτης της AGROHELLAS.

Σε κάθε περίπτωση, η AGROHELLAS ενδέχεται να επεξεργασθεί τα δεδομένα σας για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές αρχές, καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων.

4. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας, εκτός από τους υπαλλήλους της εταιρείας μας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών, αιτημάτων, τη διαχείριση των σχολίων, παραπόνων, ερωτημάτων που μας υποβάλλετε μέσω των διαδικτυακών μας τόπων και εφ’ όσον συντρέχουν  οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και σε τρίτα μέρη (φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η AGROHELLAS εκάστοτε αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της), υπό τον όρο της τηρήσεως σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, όπως: 
-εταιρίες διαφημίσεως και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της AGROHELLAS, - εταιρίες διαχειρίσεως βάσεων δεδομένων και ιστοσελίδων, 
-εταιρίες παροχής καινοτόμων λύσεων τεχνολογίας πληρωμών και υπηρεσιών, παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών αναπτύξεως, συντηρήσεως, παραμετροποιήσεως εφαρμογών πληροφορικής, υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο, 
-εταιρίες τηλεφωνικής υποστηρίξεως – ενημερώσεως 
-εταιρίες έρευνας αγοράς για να διεξάγουν έρευνα σχετική με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της AGROHELLAS

Διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν, εάν η νομοθεσία μας υποχρεώνει σχετικά ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τις αρμόδιες εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές.

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η AGROHELLAS λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα  για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας,  της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών  σε συνεχή  βάση, ώστε να προστατεύονται από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.
Ωστόσο, αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός (π.χ. προσωπικός υπολογιστής), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός  που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται από κακόβουλο  λογισμικό.
 
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διάρκεια διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων καθορίζεται ανάλογα με την περίπτωση:
-Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
-Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
-Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση διατήρησης που επιβάλει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών καθώς και  το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας για όσο χρονικό διάστημα  επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.
Εφ’ όσον δεν είσαστε πελάτης της AGROHELLAS μπορεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε από τους διαδικτυακούς μας τόπους  για διάστημα έως πέντε (5) ετών από τη συλλογή τους.
Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης, η AGROHELLAS θα μεριμνά για την ασφαλή καταστροφή ή/και διαγραφή των δεδομένων σας.
 
7. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε και τηρούμε για εσάς:
Τα δικαιώματα σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, που μπορείτε να ασκείτε υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός ΕΕ 2016/679, ανάλογα με τον σκοπό και την νομική βάση επεξεργασίας τους, είναι τα εξής: α) υποβολή αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους, β) εναντίωση  στην επεξεργασία τους, γ) φορητότητα των Δεδομένων σας, δ) όπου έχει δοθεί συγκατάθεση, δικαίωμα ανάκλησης της.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε  στο τηλ. 2310 71000 4-5 και το email [email protected]
Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628,email:[email protected]

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η AGROHELLAS θα ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημά σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των υπό επεξεργασία αιτημάτων.
 
9. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η AGROHELLAS δε συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο μέσω του διαδικτυακού της τόπου σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων. Ο επισκέπτης έχει την υποχρέωση να απέχει από την παροχή τέτοιων δεδομένων, που αφορούν τον ίδιο ή τρίτα πρόσωπα. Σε αντίθετη περίπτωση τα δεδομένα θα διαγράφονται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή μας. Η AGROHELLAS δε φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε επισκέπτες ή τρίτα μέρη για τυχόν παροχή ή / και επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις τους κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.
Ο διαδικτυακός μας τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους («links») προς άλλους διαδικτυακούς τόπους («sites»), οι οποίοι δεν ελέγχονται από την AGROHELLAS αλλά από τρίτα πρόσωπα (π.χ. σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, άλλων υπηρεσιών κ.λπ.).
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν έχει εφαρμογή σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους, και σας συνιστούμε να τους επισκέπτεστε απευθείας για να πληροφορηθείτε για τη δική τους πολιτική σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Ενδέχεται να τροποποιούμε κατά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ώστε να είναι πάντα σύμφωνη με τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο διεξαγωγής της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Εάν αποφασίσουμε να αντικαταστήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή να προχωρήσουμε σε πολύ σημαντικές αλλαγές σε αυτήν, θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω ειδοποίησης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής, ελέγξτε τακτικά την παρούσα σελίδα.

10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Για τυχόν ερωτήσεις ή παράπονα που άπτονται της παρούσας Πολιτικής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:
AGROHELLAS Α.Ε.
Ταχυδρομική διεύθυνση: 15ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΒΕΡΟΙΑΣ, Τ.Κ. 570 11
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2310 71000 4-5
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ταχυδρομική διεύθυνση: 15ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΒΕΡΟΙΑΣ, Τ.Κ. 570 11
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2310 71000 4-5

11. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Ο χρήστης με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί και κατανοήσει τους όρους και τις συνθήκες προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων του, την αποδέχεται ρητώς και ανεπιφύλακτα και δίνει τη συγκατάθεση του για την επεξεργασία τους από την AGROHELLAS, με τον τρόπο και για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. 
Top