Οδηγός Θρέψης Καλλιεργειών

Η διαχείριση των καλλιεργειών είναι μείζονος σημασίας θέμα και κάτι που θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Πέρα από τη φυτοπροστασία και τη θρέψη, τίθεται και η προσαρμοστικότητα τους στα νέα κλιματικά δεδομένα. Οι ανάγκες επιτάσσουν μια ολοκληρωμένη διαχείριση με σκοπό την αντοχή τους στην ξηρασία, καθώς επίσης και σε ένα μεγάλο εύρος βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων. Η εταιρεία έχει αναπτύξει έναν οδηγό λίπανσης για τις ακόλουθες καλλιέργειες:

Σιτάρι

Βαμβάκι

Καλαμπόκι

Ρύζι

Κριθάρι

Σίκαλη

Καπνός Virginia

Ανατολικά Καπνά

Ηλίανθος

Πατάτα

Ελιά

Τομάτα

Μηλιά

Εσπεριδοειδή

Αμπέλι

Πυρηνόκαρπα

Top