Αγροεφόδια


Απλοποιούμε την πολυπλοκότητα που διέπει τη φυτική παραγωγή εφαρμόζοντας την αειφορική βιώσιμη παραγωγική διαδικασία στο χωράφι!

Είμαστε οι σύμβουλοι του παραγωγού και είμαστε δίπλα του κάθε στιγμή που μας χρειάζεται. Είμαστε εδώ για να βρούμε μαζί ευέλικτες, εξατομικευμένες και ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης της καλλιέργειας του, που εξασφαλίζουν μείωση του κόστους εισροών, υψηλές αποδόσεις και άριστο τελικό προϊόν, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη διατροφική ασφάλεια και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Συνδυάζουμε μία μεγάλη γκάμα πολλαπλασιαστικού υλικού, φυτοπροστασίας, και προϊόντων θρέψης. Αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, πρωτοποριακές ιδέες και την τεχνογνωσία των γεωπόνων μας, στοχεύουμε στην πλήρη κάλυψη των αναγκών του παραγωγού από τη στιγμή που θα πάρει την απόφαση να καλλιεργήσει μέχρι να πάρει στα χέρια του το τελικό προϊόν.

Φυτοπροστατευτικά σκευάσματα


Η ολοκληρωμένη γεωργία απαιτεί και ολοκληρωμένες λύσεις!

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι γεωπόνοι της εταιρείας μας, κατέχοντας την κατάλληλη γνώση και εμπειρία και κάνοντας χρήση της ευρείας γκάμας φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων που διαθέτουμε σε συνεργασία με μεγάλες και αξιόπιστες εταιρείες του χώρου, είναι σε θέση να παρέχουν στον παραγωγό ενοποιημένες, ολιστικές προτάσεις προστασίας αλλά και αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών.

Η ανάπτυξη ενός προγράμματος φυτοπροστασίας σε συνδυασμό με το πρόγραμμα θρέψης, είναι η μόνη βέλτιστη πρακτική που μπορεί να εξασφαλίσει υψηλή προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν αλλά και να επιτρέψει την εφαρμογή των αρχών της αειφορίας!  

  • Μυκητοκτόνα
  • Εντομοκτόνα
  • Ζιζανιοκτόνα
  • Φυτορυθμιστικές ουσίες
Top