Ζωοτροφές και Προσθετικά


Υψηλή θρεπτική αξία για υψηλές αποδόσεις!

Οι τεχνικοί μας σύμβουλοι, σε συνεργασία με τον παραγωγό και τον εξειδικευμένο επιστήμονα που παρακολουθεί την κτηνοτροφική-πτηνοτροφική εκμετάλλευση, επιλέγουν την κατάλληλη ζωοτροφή, με βάση τις ανάγκες των ζώων σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά αλλά και τη θρεπτική αξία των διαθέσιμων ζωοτροφών. Χρονοπρογραμματίζουν τις παραδόσεις, με βάση τις ανάγκες της κάθε εκμετάλλευσης, εξασφαλίζοντας έτσι μείωση του κόστους των εισροών σίτησης των ζώων, που αποτελεί περίπου το 60% του συνολικού κόστους παραγωγής.

ΒιομηχανικάTop