ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΘΡΕΨΗ

Σκοπός μας η βελτίωση των επιδόσεων των καλλιεργειών μέσω εξειδικευμένων συμβούλων λίπανσης.Είμαστε αφοσιωμένοι στην ευημερία των παραγωγών, της κοινωνίας και του πλανήτη!

Μέσα από ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων που καλύπτει πολλαπλά στάδια της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, η Agrohellas συμβάλλει αποφασιστικά στον αειφορικό εκσυγχρονισμό της Ελληνικής αγροτικής παραγωγής, με στόχο πάντα την παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης και διατροφικής αξίας για όλους.

Top