Νέες συνεργασίες για ένα πανίσχυρο χαρτοφυλάκιο

Συνέντευξη του Γιώργου Κοκογιαννίδη, Operations Manager στο Τμήμα Αγροεφοδίων της Agrohellas

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι έχουµε µπροστά µας µια χρονιά δύσκολων επιλογών µεταξύ των εαρινών καλλιεργειών; 

Η επιλογή των εαρινών καλλιεργειών ποτέ δεν ήταν εύκολη υπόθεση για τους παραγωγούς, καθώς υπάρχουν πολλοί αστάθµητοι παράγοντες. Φέτος µε φαρέτρα τη δύσκολη καλλιεργητική περίοδο του 2023, µε τις τιµές των εφοδίων να είναι σε σχετικά υψηλά επίπεδα καθώς η διόρθωση των τιµών έγινε µετά το πέρας της σποράς, και µε τις τιµές των εµπορευµάτων να ακολουθούν µια πτωτική πορεία, οι παραγωγοί βρίσκονται στη δυσµενή θέση να κάνουν τη σωστή επιλογή των καλλιεργειών, ώστε να µειώσουν το ρίσκο και τον κίνδυνο και ταυτόχρονα να κρατήσουν τα επίπεδα των εισοδηµάτων τους υψηλά

Είναι η κλιµατική µεταβλητότητα, οι κανόνες της πράσινης µετάβασης ή οι συνθήκες αγοράς που υπαγορεύουν τελικά τις αποφάσεις σποράς

Η δυσκολία µία – τα αίτια πολλά. Και οι τρεις αυτοί λόγοι δυσχεραίνουν τη λήψη απόφασης. Η κλιµατική µεταβλητότητα µε παρατεταµένες περιόδους καύσωνα και µε µειωµένα επίπεδα βροχοπτώσεων καθιστά τις αρδευόµενες καλλιέργειες πιο κοστοβόρες, καθώς υπάρχει µεγαλύτερη ανάγκη για άρδευσή τους, αυξάνοντας έτσι το κόστος, ενώ µεγαλώνει το ρίσκο για τις ξηρικές/ηµιξηρικές καλλιέργειες. Επιπλέον, τα ακραία καιρικά φαινόµενα που συναντώνται πιο έντονα τα τελευταία χρόνια ενισχύουν το αίσθηµα της αβεβαιότητας. Οι συνθήκες της πράσινης µετάβασης µε τα νέα οικολογικά σχήµατα και µε τις νέες απαιτήσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) επηρεάζουν ως ένα βαθµό τις αποφάσεις σποράς, αλλά το τοπίο θα διαλευκανθεί µόλις ολοκληρωθεί η ενηµέρωση των παραγωγών από τους αρµόδιους φορείς. Τέλος, οι συνθήκες της αγοράς µε τις τιµές των εµπορευµάτων, που όπως προαναφέρθηκε βρίσκονται στα χαµηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο ετών, και ταυτόχρονα το υψηλό κόστος καλλιέργειας επηρεάζουν σηµαντικά την ψυχολογία των παραγωγών

Πού εστιάζει αυτό τον καιρό ο ανταγωνισµός στα αγροτικά εφόδια και πώς απαντά επ’ αυτού η δική σας πρόταση

Η AGROHELLAS όπως και οι υπόλοιπες εταιρείες του χώρου αναζητούν διαρκώς λύσεις στα καίρια καλλιεργητικά προβλήµατα. Πιο συγκεκριµένα, έχοντας ως γνώµονα τη βιωσιµότητα της αγροτικής παραγωγής και µε αίσθηµα ευθύνης, η AGROHELLAS έχει δηµιουργήσει ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο καινοτόµων προϊόντων, τα οποία προσαρµόζονται στη νέα κανονικότητα της αγροτικής παραγωγής. Στόχος αυτών των προϊόντων είναι η προσαρµογή των καλλιεργειών στην κλιµατική µεταβλητότητα, η µείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και η αύξηση της ποιότητα και της ποσότητας των παραγόµενων προϊόντων

Η νέα συνεργασία της AGROHELLAS µε την πολυεθνική εταιρεία BASF φέρνει πιο κοντά στον Έλληνα παραγωγό την καινοτόµα τεχνολογία παρεµπόδισης της ουρίας µε το προϊόν 46-0-0 Powered by Limus®, το οποίο περιέχει δύο δραστικά συστατικά (NBPT+NPPT) για µείωση των απωλειών του αζώτου σε αέρια µορφή έως και 98%. Η τεχνολογία αυτή είναι φιλική προς το περιβάλλον και εντάσσεται στα eco-schemes

Συνεχίζοντας τη καινοτοµία των προϊόντων, η AGROHELLAS σε συνεργασία µε την ICL Growing Solutions θα εντάξει τα ελεγχόµενης αποδέσµευσης λιπάσµατα CRF (Control Release Fertilizers) στην ελληνική αγορά -µια τεχνολογία η οποία εγγυάται ολοκληρωµένη και διαρκή παροχή αζώτου στα φυτά από τη σπορά έως και την επιφανειακή λίπανση, ενώ σε κάποιες καλλιέργειες από τη σπορά έως και τη συγκοµιδή. Αυτό επιτυγχάνεται από τη µοναδική τεχνολογία που έχει αναπτύξει η εταιρεία ICL, την τεχνολογία «E-max», η οποία περικαλύπτει κάθε κόκκο του λιπάσµατος και τον απελευθερώνει σταδιακά ανάλογα µε τη θερµοκρασία του εδάφους και τη διάρκεια της περικάλυψης. Έτσι, το φυτό βρίσκει διαθέσιµο το άζωτο σε όλα τα στάδια εκµηδενίζοντας τις απώλειες λόγω εξάτµισης και έκπλυσης

Επιπλέον, η AGROHELLAS διαθέτει µια πλήρη σειρά βιοδιεγερτών, κατάλληλων να βοηθήσουν τα φυτά στις αβιοτικές καταπονήσεις. Γνωρίζοντας πολύ καλά τη χρήση αυτών των προϊόντων και τη φυσιολογία των φυτών, οι καταρτισµένοι γεωπόνοι της εταιρείας συνδράµουν στην ακριβή και έγκαιρη τοποθέτησή τους ανάλογα µε το στάδιο της καλλιέργειας και τις εκάστοτε κλιµατολογικές συνθήκες, χωρίς να γίνονται άσκοπες και λανθασµένες επεµβάσεις. Τα προϊόντα αυτά µπορούν να δώσουν λύσεις σε καταστάσεις ψύχους επαναφέροντας τη µεταβολική δραστηριότητα των φυτών. Παραδείγµατα τέτοιων προϊόντων είναι το Grainfit της ολλανδικής εταιρείας EUROSOLIDS, το οποίο βοηθάει σε καταστάσεις ψύχους, το προϊόν Eurofolvive BMo το οποίο ενισχύει την καρπόδεση των φυτών, και το προϊόν HydraK, το οποίο βοηθάει σε καταστάσεις θερµικής καταπόνησης (Heat Stress)

Επιπρόσθετα, για την ολοκληρωµένη θρέψη των φυτών, έχοντας γνώση των αναγκών της ελληνικής γεωργίας, η AGROHELLAS σε συνεργασία µε τη εταιρεία HAIFA έχει δηµιουργήσει εξειδικευµένα προϊόντα, όπως το Aminoagro και PhytoAminoagro. Τα προϊόντα αυτά είναι εµπλουτισµένα µε οργανική ουσία, πολυσακχαρίτες και αµινοξέα, τα οποία διεγείρουν τις φυσιολογικές και µεταβολικές διεργασίες των φυτών, όπως την ενίσχυση του ριζικού συστήµατος και την αύξηση της ανθεκτικότητας των φυτών στις βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις

Τέλος, µεγάλη έµφαση δίνεται στο κοµµάτι των ιχνοστοιχείων µε σκευάσµατα τα οποία είναι άµεσα αφοµοιώσιµα από τα φυτά µε σκοπό τη διόρθωση τροφοπενιών, όπως το προϊόν Boroagro που προορίζεται για τροφοπενίες βορίου και το προϊόν AgroFe, το οποίο προορίζεται για τροφοπενίες σιδήρου.