Λίπανση Ελιάς

Περιορίζει τις επιπτώσεις της παρενιαυτοφορίας στην ελαιοπαραγωγή η κατάλληλη αζωτούχος λίπανση
του Κοκκογιαννίδη Γεώργιου, Υπεύθυνου προϊόντων θρέψης Agrohellas

Η Agrohellas A.E. έχει ως αντικείμενο την παραγωγή και την εμπορία λιπασμάτων, ζωοτροφών όπως επίσης και την εμπορία γεωργικών εφοδίων. Στόχος μας είναι η παραγωγή λιπασμάτων ομοιόμορφης κοκκομετρίας, υψηλής υδατοδιαλυτότητας, απαλλαγμένα σκόνης. Ταυτόχρονα εισάγει και διανέμει αποκλειστικά στην Ελλάδα υδατοδιαλυτά λιπάσματα όπως και ένα ευρύ φάσμα προϊόντων ειδικής θρέψης για υδρολίπανση και διαφυλλική εφαρμογή της πολυεθνικής εταιρίας Eurosolids. 

Η ελιά αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καλλιέργειες στη χώρα μας. Εντοπίζεται σε μεγάλο εύρος γεωγραφικών περιοχών στη χώρα μας και λόγω του Μεσογειακού μας κλίματος παράγει εξαιρετικής ποιότητας βρώσιμου καρπού και ελαιόλαδου. 

Σημαντικός παράγοντας για την παραγωγή καρπών και ελαιόλαδου είναι η σωστή λίπανση των δένδρων. Έχοντας το χαρακτηριστικό της παρενιαυτοφορίας η σωστή αζωτούχος λίπανση (μαζί με τη σωστή διαμόρφωση των δένδρων και την άρδευση) έχει ευνοϊκές συνέπειες στον περιορισμό της. Οι ενδεικτικές τιμές απαιτήσεων ανά δένδρο των κύριων θρεπτικών στοιχείων στην ελιά είναι 1-1,5kg Άζωτο (N), 0,2- 0,4kg Φώσφορο (P) και 0,5 – 1,5kg Κάλιο (K). Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι περίοδοι αυξημένων αναγκών για κάθε θρεπτικό στοιχείο.Βάση του πίνακα η πρόταση μας είναι η χρήση βασικών λιπασμάτων των τύπων 12- 12-17+2MgO+27SO3+0,3B+TE (SOP), 20-6-12+2MgO+0,3B+0,1Zn & 22-8- 10+2MgO+15SO3+0,5B+TE σε δοσολογία 3-5kg/δένδρο, αναλόγως της ηλικίας και της θρεπτικής κατάστασής τους. Η βασική λίπανση πραγματοποιείται κυρίως από τα τέλη Νοεμβρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου. Σε ξηρικούς ελαιώνες η συνολική ποσότητα λιπάσματος προστίθεται σε μία δόση ενώ σε αρδευόμενους, κυρίως στους ελαιώνες βρώσιμης ελιάς, συνίσταται το 30% του συνολικού Αζώτου και του Καλίου να εφαρμόζεται τμηματικά σε μεταγενέστερα στάδια. 

Σε αρδευόμενους ελαιώνες, αν κρίνεται απαραίτητο, συνίσταται η εφαρμογή επιφανειακής αζωτούχο λίπανσης αμέσως μετά την καρπόδεση και χρήση της θειϊκής αμμωνίας σε δόση περίπου 1 – 3kg/δένδρο. Επιπρόσθετα σε ελαιώνες βρώσιμης ελιάς ενδείκνυται η προσθήκη λίπανσης με Κάλιο (Ιούλιος – Αύγουστος) για αύξηση του μεγέθους, του βάρους, των ολικών διαλυτών στερεών και της ομοιομορφίας ανάπτυξης των καρπών σε δόση 0,5 – 1,5kg/δένδρο. Κατάλληλα λιπάσματα για την συγκεκριμένη περίοδο είναι η εφαρμογή θειϊκού καλίου 0-0-50 ή 0-0-30 + 10Mg. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε προβληματικά εδάφη λόγω αλατότητας είναι προτιμότερο το κάλιο να βρίσκεται σε μορφή θειϊκού καλίου. Οι λιπάνσεις με φώσφορο δεν θα πρέπει να ξεπερνάνε το 1/3-1/5 της χορηγούμενης ποσότητας του αζώτου. Υπερβολικές λιπάνσεις με φώσφορο (P) θα πρέπει να αποφεύγονται γιατί μειώνεται η ικανότητα πρόσληψης Κ, Fe, Ca και Β από την ελιά. 

Επιπλέον, το Βόριο (B) είναι το σπουδαιότερο ιχνοστοιχείο για την ελιά. Η έλλειψή του προκαλεί ανθόρροια, καρπόπτωση, ανοιχτό κιτρινοπράσινο χρώμα στα φύλλα και παραμορφώσεις στους καρπούς. Έτσι έχουμε μείωση της παραγωγής. Για την αντιμετώπιση της τροφοπενίας Βορίου συνίσταται κάθε 2-3 χρόνια ξεχωριστή λίπανση με τη μορφή βόρακα (250γρ το δένδρο) ενώ για την ταχύτερη απορρόφηση του Βορίου μπορεί να γίνει διαφυλλικός ψεκασμός με το σκεύασμα BoroAgro (17,5% Βορικό Νάτριο), το μόνο προϊόν της αγοράς με αυτή την περιεκτικότητα Βορίου που διανέμεται αποκλειστικά από την Agrohellas Α.Ε., την περίοδο της άνθισης και της καρπόδεσης. Επιπρόσθετα, για την ενίσχυση των δένδρων σε συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης, βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών και της ποιότητας του ελαιόλαδου, ενίσχυση της ανθοφορίας, της γονιμοποίησης και της καρπόδεσης όπως και κάλυψης των αναγκών σε ιχνοστοιχεία η Agrohellas μέσω της Eurosolids διαθέτει εξειδικευμένα προϊόντα θρέψης όπως: Euro Vive Pure AA, Euro Hydra k liquid, Oligo Amparo Mix, Euro IPE 20-13-20 +TE. Κλείνοντας σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι για την προσαρμογή λίπανσης ακριβώς στης ανάγκες του κάθε ελαιώνα, πολύτιμοι σύμβουλοι είναι η εδαφοανάλυση και η φυλλοδιαγνωστική.
Top